Nic nemají, přesto se radují ze života

„Když jsem tam byl poprvé a vidět situaci, ve které všichni žijí, vzalo mi to dech,“ říká Jaroslav Hejzlar, vedoucí projektu. „Nic nemají, přesto se radují z toho, že žijí,“ dodává. Když se pak vrátil domů, rozhodl se, že dokud bude pracovat, bude sponzorovat jednoho z učitelů. Což ho v přepočtu vyjde na 1200 korun měsíčně.

Projekt, na kterém pracuje Jaroslav Hejzlar spolu s kazatelem církve Rostislavem Staňkem a s celou řadou dalších lidí, se nazývá Pomoc ohroženým dětem.

„Pokud by tato škola přestala fungovat, většina dětí by se ztratila v buši. Mnohé by se totiž neměly kam vrátit,“ říká Staněk s tím, že velkou část žáků školy tvoří sirotci.

„Právě pro ně je zajišťováno ubytování a strava. Zbytek dětí každé ráno do školy dochází. Všem jsou znalosti poskytnuty v angličtině. Škola vyučuje podle osnov, které určuje tamější ministerstvo školství, děti tudíž dostávají stejné vzdělání jako každý jiný žák v Ugandě,“ vysvětlil Staněk.

Smyslem ubytovny, která je již téměř postavená a kterou sponzorovala Církev bratrská z Náchoda, je zajistit ubytování pro učitele, kteří bydlí třeba až padesát kilometrů daleko. A především pro Evropany, kteří přijedou. Kapacita ubytovny je pětadvacet lůžek. Do budoucna by v ní ještě měly přibýt sprchy a také splachovací záchody.

Jak dále Rostislav Staněk, kazatel Církve bratrské v Náchodě, uvedl, děti ve škole v Ugandě, jimž náchodská církev pomáhá, dostávají i praktické vzdělání.

Děti obdělávají pole, starají se o zvířata

„Škola vlastní hospodářství, kde se děti učí obdělávat pole, starat se o krávy, kozy nebo slepice. Děti tam rády chodí do školy a velice si váží vzdělání, které dostávají, protože vědí, že poté budou zaměstnatelní. Vůbec to pro ně není samozřejmost,“ říká Rostislav Staněk.

Sirotkům zajišťují ubytování a stravu

Anglikánská církev začala tuto školu budovat před 16 lety, a to naprosto z ničeho. „Škola je na okraji buše, asi pět kilometrů vzdálená od městečka Mityana,“ vysvětlil Staněk s tím, že objekt má osm tříd, stejný počet učitelů a poskytuje vzdělání celkem 137 dětem. Z toho je 55 sirotků, pro něž se zajišťuje ubytování a strava.

Církev bratrská v Náchodě a její dobrovolníci vždy dětem do Ugandy přivezou oblečení, papíry, tužky či léky, které sponzorují někteří lékaři z Náchoda.

Děti mají prý jen minimum oblečení a často chodí do školy bosy nebo jen v ponožkách. „Je to na znamení toho, že jim rodiče mohou alespoň něco poskytnout,“ vysvětlil Jaroslav Hejzlar, spoluiniciátor projektu.

Půlku obyvatel tvoří děti do čtrnácti let

„Co mě vzalo za srdce je, že padesát procent obyvatel Ugandy tvoří děti ve věku do čtrnácti let,“ konstatuje kazatel Staněk. A dodává, že rodiče těchto dětí zemřeli na AIDS nebo při občanské válce.

„Máme všichni radost z toho, že jim můžeme pomoci, je to pro nás dobrá investice,“ zakončil Rostislav Staněk.

Pomoci mohou také ostatní lidé

Do smysluplné pomoci dětem v Ugandě se mohou zapojit i ostatní lidé, pokud mají zájem.

„Je možné pomoci finančně nebo se podílet na krátkodobých výjezdech přímo na toto místo. Každá finanční částka jde na konkrétní věc,“ vysvětlují iniciátoři projektu Pomoc ohroženým dětem. (ml)