Ve středu 7. května a ve čtvrtek se uskutečnil Den otevřených dveří v novostavbě Robotizované farmy pro chov dojnic ve Slatina nad Úpou. Komplex nových staveb se nachází v prostorách nynějšího střediska živočišné výroby. Nejpodstatnější je stáj o kapacitě 284 dojnic s rozměry 32 krát 17 metrů vybavená šesti robotizovanými pracovišti na ošetření krav. Ke stáji stavebně přiléhá mlékárna, kde je umístěn tank na 10 tisíc litrů mléka a kompletní zařízení na chlazení a sanitaci. Součástí této budovy je i obslužné a sociální zázemí pro personál. Dalším velmi důležitým zařízením je skladovací nádrž na kejdu o průměru 26 metrů a osm metrů na výšku. Objekt je částečně zapuštěn do země a jeho objem je okolo 4200 metrů kubických, což je zásoba přibližně na šest měsíců produkce kejdy. Výčet nových staveb uzavírají tři nové silážní jámy, které spolu se dvěmi stávajícími dosahují kapacity okolo osmi tisíc metrů kubických krmiva. Generálním dodavatelem stavby, která přišla celkem na 53 milionů korun, byl Průmstav Náchod.


První den otevřených dveří byl hlavně určen pro odborníky a specialisty z oboru. Úvodní slovo a představení investora – Zemědělského družstva Dolany, měl jeho předseda Karel Vlček. Po něm se slova ujal zástupce dodavatele projektu a technologie Josef Věneček.


Druhý den byl hlavně určen pro laickou veřejnost, kdy jednotlivým skupinkám návštěvníku podávaly vyčerpávající informace pracovníci ZD Dolany. Zájemcům se mimo jiné věnoval i sám předseda družstva Vlček. Prohlídka byla z veterinárních důvodů bez přítomnosti zvířat.


První dojnice budou do zbrusu nové stáje převáženy příští úterý. Podle zkušeností z podobných pracovišť budou první dva dny dojnice ošetřovány ručně, aby postupně přivykly novým podmínkám.

(kor)