Zhotovitelské firmě Green Project radní odmítli prodloužit termín dokončení a firma dostala vyměřené penále. Navíc odstoupila od smlouvy a totéž učinilo i město. Na minulém zasedání zastupitelstva starostka Zuzana Jungwirthová oznámila, že město nyní řeší počínání firmy. „Budeme se snažit o co nejrychlejší jednání tak, abychom alespoň v roce 2020 mohli otevřít koupací jezírka v Autokempu Rozkoš,“ řekla.

Podle právníka města Karla Huneše nyní v této věci probíhá soudní jednání s tím, že se město s firmou soudí o smluvní pokuty ve výši 740 tisíc korun. „Kromě toho řešíme vady a nedodělky, které byly předány společně se staveništěm na tomto díle. Pokoušíme se dílo nacenit a zároveň se snažíme finančně vypořádat stavbu s bývalým zhotovitelem,“ uvedl.

Na zasedání vystoupil zastupitel Jiří Zvára (Sdružení KSČM a NK), kterému se výše pokuty zdála příliš nízká. „Náhrada ve výši 740 tisíc od firmy, která neposkytla danou službu, považuji za velice malou satisfakci. Myslím si, že městu unikly minimálně dva milióny korun. Navrhuji, aby se jednalo o vyšší částce.“

Právník Huneš v této souvislosti upozornil, že město před odstoupení od smlouvy uplatnilo veškeré smluvní pokuty, které v této věci bylo možné uplatnit. „Takže 740 tisíc korun je maximální možná částka, kterou jsme mohli zažalovat na základě smluvních pokut z prodlení. Co se týče dalších finančních nároků, o tom jednáme,“ vysvětlil.

Bývalý zastupitel a nynější člen kontrolního výboru Petr Fejfar při jednání o této kauze naznačil, že je firma před krachem. „Soudit se o fiktivní miliony s firmou, která je před krachem, znamená, že nakonec nedostaneme nic.“ Tuto spekulaci však starostka Jungwirthová zpochybnila. „Ke krachu Green Projectu doufám nedojde. Máme zprávy, že se účastní dalších výběrových řízení, a to nás utvrzuje v tom, že firma chce ve své činnosti dále pokračovat.“

Jak se nechal slyšet zastupitel Aleš Vodička (PRO MĚSTO), jezírka mají dvě roviny. „První, že by měly pomoci autokempu, protože budu nabízet koupání pro návštěvníky. Druhá věc je, že po koupání v České Skalici volali občané města. Není to jen investice pro ATC, ale je to také služba občanům.“

Záměr vybudovat koupací jezírka vyvolalo každoroční se potýkání se sinicemi a vodním květem, který okupuje hladinu Východočeského moře, jak se Rozkoši říká, včetně častého prohlášení hygieniků, že voda není vhodná ke koupání. O čistotu vody by se staraly speciální rostliny, které se nacházejí v oddělených regeneračních nádržích, kam „špinavá" voda putuje pomocí čerpadel. Zde proběhne přes kořeny rostlin přirozený čisticí proces a malým potůčkem již odtéká čistá voda zpět do koupací nádrže. Systém je vybaven také sběrači mechanických nečistot. Kdy však dojde k dokončení tohoto díla a jeho uvedení do provozu je však stále ve hvězdách.

Hynek Šnajdar