„Stávající střešní krytina z dřevěných šindelů na klasicistním roubeném stavení z konce 18.století byla dožilá a poškozená a je nutno ji nahradit novou. Ta bude opět šindelová, což zajistí ochranu hodnotného historického krovu, který je jinak v dobrém stavu," uvedla Lenka Vítová, vedoucí odboru majetek města.

Jak dále upřesnila, na celé ploše střechy bude provedena demontáž stávající šindelové krytiny a ohledán vrchní stav latí. Celá střešní konstrukce, včetně krovů bude ošetřena nátěry proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním. Střecha pak bude opět položena novým štípaným šindelem s tak zvaným dvojitým krytím.

Práce na opravě střechy v hodnotě téměř 640 tisíc korun budou probíhat do června. Město Hronov požádalo na zmiňovanou akci o dotaci z havarijního programu ministerstva kultury pro rok 2015. Ta ale do současné doby ještě nebyla vyřízena.