„Projekt na výstavbu nového domova v Novém Městě nad Metují zapadá do našeho úsilí o posilování nabídky menších domovů rodinného typu pro klienty služeb sociální péče po celém našem kraji. Vedle výstavby pobytových zařízení pro seniory se tak kraj stará o klienty, kteří potřebují pomoc druhých, přitom ale dokáží žít plnohodnotný život jako jejich vrstevníci. Pokračujeme tak v podobných investicích, jaké jsme nedávno dokončili v Hajnici na Trutnovsku, Třebechovicích pod Orebem nebo v Roudničce v Hradci Králové,“ zhodnotil hejtman Martin Červíček.

Diakonie Broumov, která se zabývá recyklací starého šatstva, našla cestu, co dělat s nepoužitelným textilem, který už nemá využití. Zpracují ho vyrobí z něj třeba stavební desky či šatní ramínka.
Ani bunda nazmar. Díky světovému objevu mohou staré oděvy sloužit i k bydlení

Mluvčí krajského úřadu Dan Lechmann informoval, že nový domov navržený jako rodinný dům se třemi domácnostmi bude disponovat také zázemím pro denní programy a nezbytnými provozními prostory, jako je zázemí pro personál či praní prádla. Centrem jednotlivých domácností bude obývací pokoj s kuchyňským koutem a jídelnou, soukromí obyvatelům zajistí jednolůžkové pokoje.

„Naším cílem je nabídnout klientům takové podmínky, které jim umožní co nejlepší začlenění do běžného života. Nový domov proto bude vypadat jako běžné rodinné bydlení. Zároveň ale bude disponovat společnými prostory pro aktivizační činnosti. Chceme tak zvyšovat soběstačnost ubytovaných osob, čehož se v ústavní formě pobytového zařízení nedá docílit,“ popsala záměr náměstkyně Martina Berdychová odpovědná za sociální oblast.

Přednášky Simony Bagarové se zúčastnilo 50 pečujících z domovů pro seniory a pečovatelských služeb z Náchodska.
Pečovatelé na přednášce ve Velkém Poříčí našli povzbuzení do nelehké práce

Celková investice na stavbu a vybavení se odhaduje na více než 144 milionů korun včetně DPH. „Většinu nákladů – zhruba 80 milionů korun – kraj plánuje čerpat v rámci dotace z Národního plánu obnovy. Součástí projektu je rovněž vybudování přilehlých zpevněných ploch, související technické infrastruktury, oplocení a retenční nádrže pro zadržování dešťové vody. Kraj také pořídí nové vybavení a nábytek přibližně za 10 milionů korun," vyčíslil v tiskové zprávě Dan Lechmann.

Bezbariérové užívání i přístup na terasu

„V každé domácnosti bude ubytováno maximálně šest klientů, přičemž celková kapacita bude 18 lůžek. Dispozice místností, šířky chodeb i sanitární a další vybavení budou uzpůsobené pro bezbariérové užívání a pro možnost převozů na lůžku po celé domácnosti. Pro ještě lepší propojení s venkovním prostorem domova bude ze všech pokojů možný přístup ven na terasu, a to dokonce i na lůžku,“ doplnil první náměstek hejtmana pro investice a inovace Pavel Bulíček.

Stavba, kterou kraj oficiálně zahájil 23. května, probíhá v areálu bývalých kasáren, u parku Březinky v Novém Městě nad Metují. Provozovatelem nového zařízení bude Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny – příspěvková organizace Královéhradeckého kraje, která poskytuje pobytové sociální služby lidem s mentálním postižením.

Spolkový dům vyplnil vzniklou proluku vedle kina Vesmír. Své zázemí zde najdou  místní spolky. Nechybí menší spolkové místnosti, bezbariérový přístup a veškeré další prostory pro zajištění provozu.
Letzel i Škvorecký by asi zírali, nový spolkový dům lze odemknout otiskem prstu

„Transformace sociálních služeb je jedním ze strategických cílů kraje. Postupně tak nahrazuje klasické ústavní kapacity kapacitami komunitního charakteru pro bydlení klientů se specifickými potřebami, kteří mohou žít plnohodnotný život a začleňovat se do společnosti," vysvětlil mluvčí a připomněl, že nedávno tak kraj například otevřel nové chráněné bydlení v Jičíně či domov pro osoby se zdravotním postižením v Třebechovicích pod Orebem. Služba domov pro osoby se zdravotním postižením komunitního charakteru je od loňského roku dostupná i v Hradci Králové v Roudničce.