V této souvislosti sdružení navrhuje přesunout prostředky na stavbu dálnice, která má vést od Jaroměře do Polska.
O tomto problému jednali zástupci sdružení, města i Ředitelství silnic a dálnic na ministerstvu dopravy.


Podle představitelů sdružení je budování obchvatu i dálniční sítě v zemi nekoncepční a finančně náročné. Sdružení navrhuje nejdříve vybudovat dálnici v plném rozsahu a potom na základě zjištěných skutečností upravit dopravu, v případě nutnosti i obchvatem. Přítomní zástupci náchodské radnice však vyjádřili zásadní nesouhlas s pozastavením prací a naopak požádali o jejich urychlení s tím, aby byla dálnice zprovozněna souběžně s obchvatem Náchoda. Svou argumentaci podložili nárůstem dopravy. Není pravděpodobné, že by se počet vozidel v budoucnu snížil. „Stavba dálnice z Jaroměře do Polska nemá žádné stanovené termíny a na české straně dosud nebyly započaty žádné, a to ani projekční práce,“ upozornili zástupci vedení náchodské radnice. Navíc uvedli, že stavba obchvatu je účelnou investicí nejen po stránce ekonomické, hygienické, ale také z hlediska rozvoje města a života jeho obyvatel.
Jak na jednání uvedli ministerští úředníci, obchvat je připravován v souladu s územním plánem města. Stavba byla tedy doporučena k další přípravě a realizaci. Neuvažuje se ani o převedení finančních prostředků plánovaných pro obchvat na stavbu dálnice.

Stavba silničního obchvatu města nebo raději dálnice z Jaroměře do Polska či snad oboje? To jsou alternativy, které se v současné době nabízejí k ulehčení neúnosné dopravní situace v okresním městě.

Město trvá na stavbě obchvatu a jeho odpůrci na stavbě dálnice. Z průzkumu Deníku v ulicích města Náchoda vyplývá, že názory obyvatel se sice liší, ale mnozí z oslovených si přejí, aby se konečně něco hmatatelného dělo a dopravní situace ve městě se radikálně změnila k lepšímu. „Je mi už skoro jedno, zda bude postaven obchvat nebo dálnice. Trvá to dlouho. Chápu, že je nutné vykoupit pozemky, což situaci zbrzdí. Jakýkoliv způsob preferuji, pokud to pomůže městu,“ řekl nám na frekventované Pražské ulici Luděk Marek z Náchoda. Další občan města Petr Kejzlar je toho názoru, že by město mělo vyvolat veřejnou besedu a občany informovat o aktuálním dění kolem případné stavby obchvatu. „Situace se zcela jistě mění a je třeba, abychom byli dobře informováni. Já jsem spíše pro dálnici, ale pokud pomůže obchvat, ať je to obchvat,“ doplnil Kejzlar.