„Nedávno byl na komunikaci vybudován odbočovací pruh k novému Penny Marketu a také ostrůvek uprostřed silnice, který ještě více zúžil tuto frekventovanou komunikaci,“ řekl Švorčík. Podle něj tyto změny způsobily, že se doprava dostala ještě blíže k obytným domům. Kromě exhalací a hluku se zvýšily otřesy, které poškozují obytné domy. „Nám se životní podmínky natolik zhoršily, že je nutné, aby se to okamžitě řešilo. Trhají se zdi, otřásají se okna, je to už neúnosné,“ tvrdí Švorčík. Toho zaráží, že se před provedením úprav s obyvateli postižené ulice nikdo nebavil a neptal se na jejich názor. „Podle mého soudu se měla doprava posunout na druhou stranu ulice, kde je dostatek volného místa, a ne k našim domům. Pokud se poškodí, kdo nám škody uhradí?“ ptá se českoskalický občan. Kolaudace tohoto prostoru byla podle našich informací posunuta z 18. prosince minulého roku na konec června roku letošního. Pokud však nebude dokončen silniční obchvat města, špatná dopravní situace v ulici T. G. M. se pravděpodobně nezlepší. “Jsme připraveni jednat a požádat Ředitelství silnic a dálnic o zaplacení statického posudku objektů a hygienického posudku na hladinu hluku. Tímto nátlakem, lze dosáhnout toho, že měření zaplatí majitel komunikace. Totéž se týká náhrad za opravy objektů, výměnu oken a opravu komunikace,“ nechal se slyšet předseda nového občanského sdružení Za obchvat Jaroslav Andres. Ten v této souvislosti uvedl, že pokud se podaří dokončit obchvat, může se navrhnout změna úpravy komunikace v ulici T. G. M.