Jedno z největších dětských dopravních hřišť v republice v Náchodě – Bělovsi slouží už přes čtyřicet let k výuce dopravních předpisů a ke zdokonalení dětí v jízdě na kole. Nyní si prošlo rekonstrukcí a po pětatřiceti letech bylo osazeno novými značkami. Téměř sto dvacet zde použitých dopravních označení pokrývá celou paletu značek, se kterými se děti, které hřiště nejvíce využívají, můžou v reálném provozu setkat. Hřiště se může pochlubit i funkční světelnou křižovatkou, která učí děti pohybu ve větších městech.

Slavnostním přestřižením pásky bylo hřiště ve čtvrtek, tedy s jednodenním předstihem předáno opět k užívání veřejnosti.

„Jsem rád, že se podařilo po pětatřiceti letech značky vyměnit. Podporuji každou aktivitu, která přispěje ke zvýšení bezpečnosti v silničním provozu," řekl při slavnostním otevření hřiště starosta Náchoda Jan Birke.

Značky montovalo osm nadšených seniorů, kteří se o hřiště pod hlavičkou Automotoklubu starají. V jejich čele stojí Miloš Beneš, který má dopravní hřiště na starost od jeho vzniku, jak upřesnil, tak už 44 roků.

„Nejhorší je, že nám už je okolo sedmdesáti a nemáme žádné mladší nástupce, kteří by to po nás převzali. Je to spousta hodin práce téměř zadarmo. To můžeme dělat už jen my důchodci, kteří jsme rádi, že se na chvíli dostaneme z domova," posteskl si Miloš Beneš.

Původní značky použité při otevření prý byly plechové a jak vzpomíná Miloš Beneš, tak si je vyráběli svépomocí.

S výměnou značek byly na hřiště instalovány i nové cvičící stroje, které prý hojně využívají maminky, které přijdou s dětmi na hřiště. Zatím co maminky zkrášlují svá těla, tak se jejich ratolesti prohánějí na kolech či koloběžkách po fiktivních silnicích dopravního hřiště.

Hřiště láká děti i dospělé a je hojně navštěvované.

(jim)