1. Silnice II/303

Částečná uzavírka
na pátém kilometru
silnice v Náchodě
z důvodu opravy mostu
ev. č. 303–002. Doprava
je řízena provizorní
světelnou signalizací
kyvadlově a je vedena
jedním jízdním pruhem.
Do 28. 11. 2008

2. Silnice I/14

Částečná uzavírka mezi
Velkými Svatoňovicemi
a Rtyní v Podkrkonoší
z důvodu prací na silnici.
Doprava je vedena
kyvadlově jedním
jízdním pruhem a řízena
světelnou signalizací.
Do 15. 12. 2008

#nahled|https://g.denik.cz/37/c7/doprava24.11._denik_flash_big.jpg|https://g.denik.cz/37/c7/doprava24.11..jpg|Dopravní omezení a uzavírky v kraji.#

3. Silnice I/16

Úplná uzavírka mostu
ev. č. 16–063
na 154, 9 km mezi obcemi
Horní Olešnice
a Dolní Olešnice z důvodu
jeho rekonstrukce.
Doprava je vedena kyvadlově
jedním jízdním pruhem
za pomoci provizorní
světelné signalizace
po mostním provizoriu.
Do 30. 11. 2008

4. Silnice II/324

Úplná uzavírka v obci
Dolní Přím z důvodu
opravy vozovky.
Objízdná trasa pro autobusy
a osobní dopravu
míří přes obec Horní Přím.
Nákladní doprava
od Hradce Králové
je vedena po silnici I/11
do Roudnice a odtud po II/323 přes Kunčice do Nechanic
a zpět na II/324. Platí
to i v opačném směru.
Do 30. 11. 2008

5. Silnice I/14

Úplná uzavírka v Červeném
Kostelci mezi Trutnovem
a Náchodem z důvodu
rekonstrukce komunikace
včetně kanalizace, vodovodu,
veřejného osvětlení
a chodníků, a to
na ulici 17. listopadu
v úseku od železničního
přejezdu po křižovatku
s ulicí 5. května. Objízdné
trasy pro osobní vozidla
a autobusy jsou vedeny
po místních komunikacích
a silnicích III. třídy
do Rtyně v Podkrkonoší.
Do 30. 11. 2008.

6. Silnice I/32

Úplná uzavírka silnice
v obci Budčeves mezi
Jičínem a Poděbrady
z důvodu opravy mostu
ev. č. 32–008. Doprava
je převedena na souběžné
mostní provizorium
se zákazem průjezdu
nadměrných nákladů
a je řízena kyvadlově
jedním jízdním pruhem
za pomoci světelné
signalizace. Do 30. 11. 2008

7. Silnice I/11

Úplná uzavírka na úrovni
obce Stěžery z důvodu
celkové rekonstrukce mostu.
ev. č. 11–041. Doprava
je převedena
na souběžné mostní
provizorium s tím,
že platí zákaz předjíždění
a maximální povolená
rychlost je snížena
na 30 km/h. Do 30. 12. 2008

8. Silnice II/323

Úplná uzavírka silnice
v Dobřenicích z důvodu
rozsáhlých prací na silnici.
Objízdná trasa je vedena
po silnici I/11 a po silnicích
III. třídy. Před odbočením
na objízdné trasy
je snížena maximální
povolená rychlost a platí
zákaz předjíždění.
Do 31. 1. 2009