Konečně. Část josefovské pevnosti se dočkala zásahu do drolících se zdí. Po měsících čekání obdržela jaroměřská radnice právní akt, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí o přidělení dotace. „Na to jsme celou dobu čekali,“ říká starosta Jaroměře Josef Horáček s tím, že podle původního předpokladu měly být práce zahájeny už v květnu tohoto roku. „V souvislosti s tím, že se stavba předala o pět měsíců později než se původně předpokládalo, se bude měnit i harmonogram prací. Zatím netuším, jestli zhotovitel setrvá u původního termínu dokončení nebo bude požadovat jeho prodloužení. Dodavatelská firma má 14 dní na to, aby nám předložila návrh aktualizovaného harmonogramu prací,“ dodává starosta.

Okamžitě po předání staveniště začala firma navážet lešení, které vzápětí začalo vyrůstat kolem nejvíce poničených hradeb. A hned ho obsadili stavebníci, kteří začali z hradebních zdí odtěžovat vrchní vrstvu jílu, která slouží jako izolace proti vlhkosti. Nyní rozebírají pískovcové římsy a odbourávají poškozené cihly. Pak se vše znovu vyzdí a vyspárují se celé nové úseky.

Cihly jsou na místě

„Objednali jsme 18 tisíc nových cihel, dva kamiony už jsou vyložené,“ říká předseda sdružení Ochránci památek pevnosti Josefov Milan Libich, který nemá obavu, že by si nové cihly z Lotyšska s původními šancovkami nesedly. „Po čase i nové cihly porostou lišejníkem a s těmi původními splynou.“

Festival bude

Zedníci nyní pracují ve festivalovém parku, kam už deset let vždy v první polovině srpna míří tisíce fanoušku na festival Brutal Assault. Právě festival byl jedním z důvodů, proč se opravuje právě tato část pevnosti.

„Příští ročník oprava neohrozí. Máme se zhotovitelem dohodu, že na termín festivalu musí staveniště vyklidit,“ ujišťuje starosta Josef Horáček.

Přestože projekt spolkne zhruba 130 milionů korun, je to jen pár konví do velkého sudu, který by k naplnění potřeboval miliardy. „Získali jsme 89 milionů z integrovaných územních investic, pět milionů je z národních zdrojů a zbytek do plné ceny díla je spoluúčast města,“ uvedl starosta s tím, že radnice si na tyto výdaje vzala revolvingový úvěr.

Do běžného života obyvatel Josefova stavební práce v podstatě nezasáhnou. Jediným místem, kterého se stavební ruch dotkne, bude Umělecká kolonie bastionu IV, jehož nádvoří se změní ve staveniště. „Jsme na to připraveni a počítáme s tím, že budeme mít určité limity. Ubere nám to prostor hlavně pro naše venkovní akce jako jsou třeba vánoční trhy. Určitě ale nijak nepozbydou na atraktivnosti – roztáhneme je více po venku před Bastionem,“ říká Aleš Černý, který v umělecké kolonii provozuje divokolárnu. „Samozřejmě, že rekonstrukci vítáme, protože ten stav destrukce už začínal být neúnosný.“

Jiří Řezník