Zakázku v hodnotě téměř 219 milionů korun vysoutěžily společnosti M-Silnice a Eurovia. Podle kraje je stavba nezbytná vzhledem k dopravní situaci ve městě. "Již tak velké dopravní zatížení města ještě vzroste po dalším rozšíření průmyslové zóny Solnice-Kvasiny. Přeložka je významná vzhledem k dopravnímu napojení na nově dokončenou dálnici D11 do Jaroměře a také jako přístupová komunikace do Orlických hor,“ říká hejtman Martin Červíček.

Délka plánovaného úseku je půl druhého kilometru, je sice kratší než již zprovozněná část, ale po technické i finanční stránce mnohem náročnější.

„Nová komunikace musí překlenout údolí Zlatého potoka, a proto musí být vedena po mostním objektu. Stavba se navíc musí vypořádat se ztíženými geologickými podmínkami údolní nivy. Je také nezbytné vystavět opěrné zdi,“ vysvětluje první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za oblast investic.

Na obchvat budou řidiči najíždět nad Broumarem. Foto: Deník/Jana Kotalová
FOTO: Severní část obchvatu Opočna se otevírá

Součástí stavby budou přeložky účelových komunikací, kanalizačních a vodovodních přípojek a veřejného osvětlení a vyžádá si úpravu meliorací a následnou rekultivaci okolí. Vzniknou také nové chodníky a nové nasvícení kruhové křižovatky. Většina prací přitom bude probíhat bez dopadu na silniční provoz. S dopravním omezením bude třeba počítat pouze při závěrečném napojení na stávající silniční síť.

Přípravu, administraci a realizaci této akce zajišťuje oddělení průmyslových zón Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI). Stavba bude financována prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Páska na první etapě za zhruba 150 milionů korun byla přestřižena 11. srpna 2020 a jehož téhož dne se otevřela. Jak se zanedlouho ukázalo, poněkud předčasně. Relativního klidu od těžké a další tranzitní dopravy si obyvatelé a návštěvníci centra užívali jen týden. Obchvat, jemuž chyběla potřebná povolení, se uzavřel a od té doby se čekalo. Objevily se také připomínky. Na jejich základě došlo ke změnám a úpravám dopravního značení. Auta se sem pak znovu vrátila až 7. října téhož roku.

Na sklonku listopadu roku 2021 se otevření svého nového obchvatu dočkal i Domašín u Rychnova nad Kněžnou a příští rok se plánuje dokončení obchvatu Doudleb nad Orlicí.