Přímo na místě střetu (na louce u lva za hájovnou v takzvané dubenské bažantnici) se uskutečnila v sobotu 23. června vzpomínková akce. Program byl ale zahájen už bohoslužbou za padlé v maloskalickém kostele Nanebevzetí Panny Marie. Potom byla slavnostně otevřena výstava dokumentů z války 1866 v Regionálním informačním centru, o kterou byl od začátku takový zájem, že se pořadatelé rozhodli ji rovnou prodloužit až do 10. července.

Celodenní program vyvrcholil znovuodhalením opraveného pomníku. Čekání na odhalení zpestřila ukázka výcviku jezdectva s efektní střelbou na zelné hlávky. Spící lev byl zahalen do modré látky, kterou čechral rozpustilý vítr. Nakonec ale odolala, takže ji mohli zástupci Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, starostové České Skalice a polských partnerských měst Bardo a Zlaty Stok odhalit. Královéhradecký kraj zastupoval Pavel Bělobrádek. Modlitbu za padlé vojáky pronesl českoskalický farář Václav Hegr. Po celý den si návštěvníci mohli vychutnat emotivní komentované procházky bojištěm.

Člen komitétu a technický referent pro českoskalické bojiště Tomáš Vondryska, který byl hlavním iniciátorem opravy pomníku, předal českoskalickému starostovi detailně zpracovaný model spícího lva a pamětní stuhu.

Vyvrcholením vzpomínkové akce byla bitevní ukázka, které se zúčastnilo zhruba 130 mužů v uniformách rakouské i pruské armády. Překvapení se nekonalo, opět zvítězilo Prusko. Válečnou vřavu podrobným komentářem doplnil Martin Tichý, člen vojenské historické jednotky 5. praporu