Město by si prý sice rádo zařízení převzalo, ale obává se, aby na jeho provoz nemuselo doplácet velké peníze, což si nyní vzhledem k dokončování rozsáhlých oprav Pellyho domu nemůže dovolit.

Více informací

Ve zmíněném dopise je uvedeno, že Královéhradecký kraj by i nadále zajišťoval dlouhodobé financování prostřednictvím dotační politiky státu v rozsahu, jako v roce letošním. „Od vašeho města se očekává převzetí zřizovatelských povinností a jejich výkon v souladu s potřebami území, potřebami střednědobého plánu sociálních služeb kraje. Získáte tak možnost tvořit sociální politiku na Vašem území. Podmínka zachování zajištění odpovídající služby bude krajem stanovena na minimálně pět let,“ uvádí dopis z Krajského úřadu.


Městu se však tato zpráva zdá neúplná a chtělo by další informace především ekonomického rázu.

Chtějí záruku

„Domov důchodců bychom vlastnili rádi a chceme ho tady především zachovat, ale nemůžeme si vzít nyní zařízení, na které budeme doplácet miliony. Informovala jsem se totiž po okolních obcích, a jak v Broumově, tak v Hronově stojí toto zařízení město ročně jeden až dva miliony korun,“ sdělila starostka města Ida Seidlmanová.


Doplnila, že pokud se ale stát i Královéhradecký kraj zaváže, že provoz domu nebude stát město přemrštěné peníze, postaví se Poličtí k věci čelem.
„Jestliže tedy k převodu nakonec dojde, budeme požadovat, aby vše bylo právně ošetřeno s výhledem na pět let tak, aby provoz domova město nadstandardně nezatížil,“ nechala se slyšet starostka.


Zastupitelé by měli k celé záležitosti vrátit v měsíci září. Konečně rozhodnutí, zda Domov důchodců bude majetkem města či nikoliv pak padne zřejmě v prvním čtvrtletí příštího roku.