Na elektřině loni ušetřili čtvrtinu

„Již v loňském roce se díky tomu podařilo městu pro sebe, své příspěvkové organizace i některé spádové obce získat dodavatele elektrické energie, který přinesl úsporu přibližně 25 % oproti stávajícím cenám,“ zmínila efektivitu tohoto systému Renata Konvalinová z Odboru správy MěÚ Nové Město nad Metují.

V minulých dnech se tento systém elektronické aukce testoval na zakázkách malého rozsahu, které jsou zaměřeny jak na stavební práce, tak na oblast nákupů např. posypové soli, obnovu vozového parku nebo speciálních strojů pro technické služby.
„Ze strany uchazečů z počátku převládá nejistota, jak takové podání nabídky probíhá a jak náročný je celý proces tohoto systému. Ti, kdo zadali své nabídky prostřednictvím aukčního portálu zjistili, že systém je velice jednoduchý a není důvod se ničeho obávat,“ říká Renata Konvalinová.
V současné době jsou rozpracovány další výzvy, které by měly přinést úspory např. k získání nejvýhodnějšího pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti města.


Očekávají úspory při nákupu plynu

Systém zkušebně využívá i První novoměstská teplárenská s.r.o., obchodní společnost se 100% majetkovou účastí města. Ta má za sebou už první elektronickou aukci, při níž pět přihlášených z osmi oslovených dodavatelů nabízelo cenové podmínky dodání kondenzačního dochlazovače. „Nejnižší nabídku podanou formou obálkové metody jsme díky elektronické aukci snížili o dalších padesát tisíc korun z celkového objemu přibližně 700 tisíc korun bez DPH,“ vysvětluje na konkrétním příkladu šetřící efekt elektronické aukce energetik První novoměstské teplárenské Tomáš Bureš.

V současnosti se zde připravují na výzvu k nákupu zemního plynu. „Vzhledem ke skutečnosti, že obchodníci s plynem a energiemi obecně jsou zvyklí elektronických nástrojů využívat tak očekáváme, že jejich zájem o získání zakázky bude nemalý, což v konečném důsledku městu přinese zajímavou úsporu .“
Na září je naplánována aukce zaměřena na nákup elektrické energie.
„Pro maximální efektivitu tohoto procesu bude dodavatel vybrán zároveň našim příspěvkovým organizacím, a spádovým obcím. Město tak zřídí statut tzv. centrálního zadavatele a za příspěvkové organizace i spádové obce bude zastřešovat výběr dodavatele elektřiny pro následující období,“ vysvětlila Konvalinová.