Příprava této akce začala už před třemi lety, kdy oslovili realizátora projektu společnost Lyrix nova s žádostí o zařazení Červeného Kostelce do zmíněného kurzu. „V letošním roce jsme byli vybráni a deset zájemců o výuku základů obsluhy počítačů mohlo absolvovat šestnáctihodinové školení práce s PC. Mezi účastníky byli úplní začátečníci, ale i někteří, kteří základy ovládali a chtěli se dozvědět něco nového. Nejstarším ze zúčastněných byla paní Pýchová, obyvatelka DPS, která letos oslavila již 91. narozeniny," informoval Michal Tošovský ze sociálního odboru.

Na závěr bylo všem účastníkům předáno osvědčení a upomínková fotografie.