Značka byla předmětem sporů

Značka Prim je dlouhodobě předmětem sporů před Úřadem průmyslového vlastnictví i soudy. Nejvyšší soud odmítl na začátku roku dovolání firmy Elton hodinářská z Nového Města nad Metují, jež od českých soudů chtěla, aby zakázaly konkurenční firmě MPM-Quality z Frýdku-Místku spornou značku používat.

Vrchní soud v Olomouci v roce 2008 rozhodl, že se MPM-Quality nedopouští nekalé soutěže, když značkou Prim, tradičně spojenou s českou hodinářskou produkcí, označuje také výrobky se součástkami importovanými z ciziny. Podle Elton hodinářské tím mate spotřebitele. Vrchní soud ale rozhodl, že obě společnosti mohou své výrobky označovat slovem Prim, byť každá z jiného právního titulu.

Nejnovější rozhodnutí nejvyššího soudu je ale blýskáním na lepší časy. „Toto soudní rozhodnutí opravňuje naši společnost jako jedinou, k tomu, užívat označení PRIM z pohledu autorského práva,“ vysvětluje člen představenstva Elton hodinářská Jiří Helikar.

Autorská práva k označení Prim vlastní právě Elton hodinářská a to na základě platné licenční smlouvy, uzavřené s autorem tohoto označení, bývalým zaměstnancem s.p. Elton Josefem Židem, který jej vytvořil v roce 1969.

„Tento důležitý rozsudek Nejvyššího správního soudu naši společnost opět přibližuje k cíli – aby výhradní právo označovat hodinky značkou PRIM měl pouze jejich tradiční český výrobce a nikoli společnost, která na náš trh dodává hodinky, vyrobené převážně v Asii,“ věří Jiří Helikar.
Novoměstská firma Elton hodinářská je majitelem veškeré historické konstrukční dokumentace ke všem hodinkám vyrobeným v továrně v Novém Městě nad Metují, od jejího založení v roce 1949 do dnešních dnů. Je rovněž majitelem nebo jediným uživatelem veškerých autorských práv vztahujících se k designu zde vyrobených hodinek a hodin.

Současný výrobce českých hodinek Prim je právním nástupcem národního podniku Elton, který vznikl v roce 1969 vyčleněním z národního podniku Chronotechna Šternberk.