Včera bylo na Náchodsku evidováno 646 aktuálně nemocných - to bylo o 236 více než před týdnem. A tento nárůst se logicky promítá i do vytíženosti nemocnic.

„V současné době jsou zaplněny přibližně dvě třetiny z celkového počtu 76 lůžek. V dalších krocích připravíme 20 nových lůžek v Náchodě a 10 v Jaroměři,“ říká ředitel ONN Jan Mach, který předpokládá, že další lůžka budou potřeba.

„Z našich dosavadních zkušeností vyplývá, že počet hospitalizovaných pacientů kopíruje nárůsty pozitivních případů v našem regionu přibližně s desetidenním zpožděním. Potřebujeme se připravit co možná nejlépe na nadcházející týdny,“ je si vědom ředitel, a upřesňuje, že sdružováním lůžkových fondů (urologie + chirurgie + ORL) se uvolňuje personál pro covidová oddělení nemocnice. "V dalším kroku to bude rehabilitace + ortopedie," dodává ředitel.

Přesto ani toto personální posílení nemusí být dostatečné a nemocnice se upíná i k pomoci zvenčí. „Obracíme na ty, kteří mají zdravotnické vzdělání a byli by ochotni pomoci našemu personálu se zvládáním této epidemie. Vytvoříme seznam ochotných lidí zapojit se v případě, že by to nemocnice potřebovala. Náš personál má k dispozici dostatek ochranných pomůcek se zásobou na několik měsíců,“ říká ředitel Jan Mach, že síly zájemců by využili s ohledem na jejich zkušenosti a vzdělání.

„Obracíme se také na vaše zaměstnavatele, aby vám umožnili flexibilně čerpat dovolenou, náhradní nebo neplacené volno. Vaše práce pro nemocnici bude samozřejmě honorována dle nastavených mzdových pravidel,“ dodává ředitel Jan Mach.

Jako první volání SOS vyslyšeli ti, kteří do zdravotnických zkušeností teprve dospívají - studenti Střední odborné školy sociální a zdravotnické – Evangelické akdemie v Náchodě. Ti stejně jako jejich vrstevníci z celého republiky „najeli“ od včerejšího dne nejméně na dva týdny distanční výuky, na které navážou prodloužené podzimní prázdniny.

Mimořádnou situaci se jich 24 rozhodlo využít užitečně. „Na konci minulého týdne jsme probírali situaci s ředitelem náchodské nemocnice a dospěli jsme k závěru, že oslovíme studenty. Hned v pátek se 24 studentů oboru praktická sestra a ošetřovatel rozhodlo, že budou dobrovolně pracovat pro náchodskou nemocnici,“ uvedl ředitel Evangelické akademie David Hanuš s tím, že tato aktivita je součástí odborných praxí a výcviku.

Ti, kterým je 18 let a budou s tím souhlasit, tak mohou pracovat na covidových odděleních, ti ostatní budou vypomáhat na necovidových pracovištích, kde budou mít za úkol veškerou ošetřovatelskou péči o pacienty – hygienu, stravu a péči o lůžko. „Myslím si, že to je pro náchodskou nemocnici super pomoc,“ nepochybuje ředitel školy, který žádné velké obavy rodičů, že jejich děti se budou pohybovat v rizikovém nemocničním prostředí, nezaznamenal.

Studentů by mohlo pomáhat i více, ale někteří z nich už pracují jinde. „Dva jsou v Domově důchodců v Polici nad Metují, kde se rovněž vyskytl covid, někteří pomáhají na LDN v Jaroměři a v Broumově. Já osobně a určitě i jejich učitelé, jsme hrdí, že naši studenti využívají příležitost projevit odvahu a nasazení,“ říká ředitel, a dodává, že kromě studentů volání nemocnice vyslyšeli i učitelé odborných zdravotních předmětů. „Jedná se o zdravotní sestry. Sedm z nich má v nemocnici pracovní poměr a budou ze školy plně uvolněny, aby mohly mít navýšené úvazky. Další dvě využijí toho, že nemusí být ve škole na pracovišti a půjdou na odběry vzorků covidu," upřesňuje ředitel.