Tábor byl určen pro děti ve věku od tří do sedmi let. „Tříletých se letos sešel rekordní počet, tvořili téměř polovinu osazenstva tábora," prozradila Denisa Pokorná z Déčka.

Jak samotný název napovídá, celý týden malí táborníci prožívali dobrodružství s Ferdou Mravencem, plnili jeho úkoly a také hodně tvořili a malovali. „V úterý jsme procvičili mraveniště, za sportovní výkony nám Beruška, Brouk Pytlík, Ferda Mravenec a Mravenčí královna předali medaile," popsala Pokorná.

Ve středu si všichni vytvořili mimikry, aby poznali, že patří do stejného mraveniště. Ve čtvrtek společně přemohli bandu loupeživých mravenců, která je přišla okrást o kukličky.

„Ti nejodvážnější z nás v mraveništi ve čtvrtek dokonce přespali, udělali si výlet s opékačkou a zažili noční strašidelnou jízdu lesem," líčila další dobrodružství Denisa Pokorná. V pátek pak celé mraveniště zachránilo unesenou Berušku. „Všem táborníkům děkujeme za účast a vytrvalost. Byli skvělí," nešetřila chválou.