Stovky diváků tleskaly soubor Compañia de Expresiones Culturales Costarricenses ze středoamerické Kostariky i Prácheňskému soubor písní a tanců ze Strakonic. A na řadu přicházejí i další soubory, které zde zůstaly do neděle, jež letošní folklorní kapitolu ve 13 hodin uzavře.

Nejbohatší program letošního 69. ročníku byl ale připraven na sobotu. Kromě folklorních vystoupení na podiu si návštěvníci mohli užít i jarmark v centru města. Na tržišti si na třech místech mohli vyzvednou Glejt tovaryše a projít stezkou řemeslníka. Děti ocenily malování na obličej, velkou hromadu dětských dílniček, kde si mohli zkusit vyrobit šperky, namalovat sádrové odlitky a další. Nechyběla ani divadelní představení a podivuhodné hry.

Zástupy turistů jsou nyní ve skalním městě pod kontrolou.  Vsadili zde na systém online nákupu vstupenek a maximální limit 400 návštěvníků za hodinu. Třetí rok fungování tohoto opatření přináší ovoce.
400 za hodinu a dost. V Adršpachu drží overturismus na uzdě limitem návštěvníků

V sobotu mohli diváci hlasovat i o nejoblíbenější soubor. Vhozením mince nebo bankovky do "pokladnice" s názvem souboru dali tak najevo své sympatie. Nakonec se z vítězství radoval Folklórny súbor Lipovec ze Slovenska, druzí skončila Compañia de Expresiones Culturales Costarricenses (Kostarika) a třetí praporečníci Sbandieratori Castello Città di Anagni z Itálie. Na ukázku jejich produkce a část vystoupení indonéského souboru Kinanthi Budaya & Albayan se podívejte na videu.