„Dnes ve středu uzavíráme sběr podpisů a zítra petici podáme na městský úřad," říká Martina Hrycak, iniciátorka petice. Vedoucí a choreografka souboru Martina Pavlasová, pro kterou je hrozba vyhazovu zvlášť bolestná, neskrývá lítost: „Když stojíte u zrodu Bája, jste iniciátorem vzniku jediného tanečního sálu v České Skalici a pak vám řeknou, že už vás tam nechtějí, tak vám z toho je smutno."

Petice se zrodila poté, co se rodiče dětí docházejících do folklorní soubor Barunka dozvěděli, že nebude prodloužena roční nájemní smlouva zajišťující možnost využívat prostory tanečního sálu ve Středisku volného času Bájo. „Smlouva nám končí 31. srpna a od 1. září bychom neměli kde zkoušet," říká Pavlasová, pro kterou je neprodloužení smlouvy o to více bolestivé, protože ještě donedávna byla Barunka v Báju doma. „Do roku 2022 byly děti součástí hlavní činnosti SVČ Bájo," říká, že v minulých 30 letech bylo vše, co se týkalo Barunky, spojené právě s touto organizací.

Vedení města do věci vstupovat nechce

Přestože SVČ Bájo je příspěvkovou organizací města Česká Skalice, tak starostka Zuzana Jungwirthová podle svých slov do této záležitosti nechce vstupovat. „Pronájem tanečního sálu je zcela v kompetenci ředitele Bája a zastupitelé ani vedení města nemají právo ani možnost do jeho pravomocí zasahovat. Máme v České Skalici 70 spolků a musím říci, že ať je to florbal nebo šachy, tak žádnému z nich nezajišťujeme prostory. Buďto se domluví s organizací, která má potřebné prostory k dispozici nebo si je musí hledat někde jinde. To není úkolem zastupitelstva," okomentovala celou záležitost Zuzana Jungwirthová.

Dětský folklorní soubor Barunka byl založen v září roku 1991 při Domu dětí a mládeže (dnes Středisko volného času) Bájo v České Skalici. Soubor nese dívčí jméno spisovatelky Boženy Němcové, která prožila dětství v nedalekém malebném ratibořickém údolí a chodila do školy v České Skalici. Právě v díle této spisovatelky, zvláště v knize Babička, jsou nejkrásněji popsány zvyky kraje kolem řeky Úpy, a proto je tato kniha často inspirací pro práci souboru.

Místo plánování rozvrhu se dočkali konce smlouvy

O tom, že se s folklorním souborem od nového školního roku nepočítá se jeho vedoucí dozvěděla letos v květnu, kdy se chtěla s ředitelem SVČ Bájo Michalem Dundou dohodnout na nastavení časů pro zkoušky na nové období. „Naivně jsme si mysleli, že bychom si mohli odsouhlasit dané termíny, které jsme měli letos, abychom mohli udělat oficiální nábor dětí do Barunky a naplánovat si naší činnost. Místo toho jsme se dozvěděli, že s pronájmem tanečního sálu už nemáme počítat," povzdychla si Martina Pavlasová, která má pro ukončení pronájmu i své vlastní vysvětlení. „Podle mě dostal pan ředitel jasné noty, aby odmítnutí nájemní smlouvy navlíkl na rozrůstání se činnosti SVČ Bájo do takové míry, že pro nás už není místo," reagovala na slova Michala Dundy, který při jednání zastupitelstva prohlásil, že veškeré kroky činí s vědomím vedení města Česká Skalice.

„Potřebujeme taneční sál pro své aktivity," zní z Bája

Ředitel SVČ Bájo Michal Dunda opravdu obhajoval rozhodnutí neprodloužení smlouvy tím, že vzhledem ke stále se rozvíjející hlavní činnosti Bája a rozšiřování nabídky pravidelných zájmových kroužků během školního roku už nebude mít prostor pro pronájem tanečního sálu. „Nechci působit jako někdo, kdo by chtěl šlapat po folklorních tradicích, které tady fungují, ale zároveň musím ctít zájmy organizace, kterou vedu. Hlavní prioritou SVČ Bájo je nabídka zájmové činnosti kroužků, která se stále rozšiřuje. A prostory, které folklorní soubor Barunka během všedních dní využíval určitě zaplníme vlastní činností. Plánujeme nové kroužky a nechceme se dostat do situace, kdybychom se museli nějakým způsobem omezovat kvůli tomu, že potřebné prostory využívá nějaký cizí subjekt," vysvětluje svůj postoj Michal Dunda. Rovněž ale připustil, že by taneční sál mohly využívat v dopoledních hodinách tzv. kmotry, což jsou členky souboru vesměs důchodového věku. „Hlavní odpolední časy ale budou zaplněny naší činností," zopakoval.

Tato prognóza je ale podle podle členky souboru Pavlíny Mertlíkové postavena na nejistých základech. „Naplněnost kroužků bude známá až v září, takže to nejde dohromady s tím, aby se už nyní vědělo, že tam pro nás nebude místo," považuje takovouto argumentaci za zástupnou. Vedení Bája má ale jasno. „Rozvrh kroužků připravujeme už od května. To jestli se zaplní nebo ne je věc druhá, ale nemůžeme spoléhat na to, že se nám nezaplní," reagoval ředitel Bája Michal Dunda.

Minulý týden ve čtvrtek petici s 836 podpisy zástupkyně petentů Martina Hrycak předala na podatelně městského úřadu. „Věřím, že se jí bude zastupitelstvo zaobírat. Budu se snažit, aby zohlednilo naší dlouholetou činnost, která přispívá ke zviditelnění města při realizaci národopisných programů v České Skalici, v Ratibořicích a celé České republice, při konání přeshraničních projektů," doufá Pavlasová, že se podaří najít řešení, které by folklorní soubor nepřipravil o ideální prostory k pilování programu.

Podle starostky Zuzany Jungwirthové se ale petice na jednání zastupitelstva ani neobjeví. „Petice požaduje věci, které nemáme v kompetenci a neovlivníme je. Zastupitelstvu nepřísluší ji řešit. Je to soukromoprávní vztah do kterého nemůžeme zasahovat ani na základě petice," říká starostka s tím, že petice se objeví akorát tento týden ve středu na jednání městské rady. Takový přístup je však podle Martiny Pavlasové zcela v rozporu se zněním zákona o právu petičním č. 85/1990 Sb.

Znění petice „Neberte nám BARUNKU"

My níže podepsaní prostřednictvím této petice vyjadřujeme nesouhlas, aby bylo Folklornímu souboru BARUNKA Česká Skalice, z. s. (dále jen FS BARUNKA) znemožněno od 1. 9. 2024 využívat prostory Střediska volného času Bájo Česká Skalice.

FS BARUNKA má v České Skalici dlouholetou tradici. Se vznikem SVČ Bájo je spojeno založení folklorního souboru v roce 1991. Jako kulturní instituce pracuje již 33 let s odborností v oblasti hudební, taneční a etnografické. Prostory SVČ Bájo využívá za úplatu stanovenou nájemní smlouvou. FS BARUNKA je přínosem dětem i všem věkovým kategoriím včetně zúčastněných seniorů, kteří prostory SVČ Bájo mají v docházkové vzdálenosti. Pravidelná činnost je nejen přínosem pro město Česká Skalice a její občany, ale i pro celý region severovýchodních Čech. Velkou měrou podporuje turistický ruch. FS BARUNKA reprezentuje město při vystoupeních pro laickou i odbornou veřejnost po celé České republice.

S ohledem na výše uvedené žádáme zastupitele města Česká Skalice, aby zachovalo stávající možnosti využívat prostory SVČ Bájo pro činnost FS BARUNKA nebo nabídlo odpovídající alternativu prostor pro pravidelné zkoušky souboru s ohledem především na děti a seniory, kteří nejsou mobilní a se zřetelem na nutné skladové prostory potřebné k uchování dobových kostýmů, krojů a dalšího podpůrného materiálu a rekvizit.