Přestože poslední listopadovou středu nebyl žádný mimořádný církevní svátek, některé kostely a modlitebny byly osvíceny červeným světlem. To symbolizovalo krev lidí trpících pro víru. Smyslem 6. ročníku této akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Kromě kostela sv. Vavřince se v Náchodě do akce zapojila modlitebna Církve bratrské a sborový dům Českobratrské církve evangelické.

„Děkujeme všem, kteří přišli a společně s námi vyjádřili také solidaritu s oběťmi pronásledovanými pro svou víru při bohoslužbě za účasti představitelů náchodských křesťanských církví," zaznělo v náchodském kostele sv. Vavřince.

Poslední listopadovou neděli se hackeři zaměřili na zimní pítko, které umožňuje návštěvníkům čerpat minerální vodu až do -3 °C, a „uspali" ho.
Hackeři zaútočili na lázeňské pítko kvůli součástkám vyrobeným v Izraeli

Tradičním účastníkem je farnost Velké Poříčí, kde se díky instalaci červených clon na lampy po dobu trvání mše svaté změnila na načervenalou barva průčelí novogotického farního kostela Navštívení Panny Marie. Červeně byl nasvícen i nedaleký pomník obětem války.

K připomínce na všechny pronásledované pro svou víru se připojili opět i v Červeném Kostelci. Tam kostel sv. Jakuba Většího do červena nasvěcovat nemuseli, protože je červený sám o sobě. Nasvícen byla tak vrchol věže a ciferníky hodin.

Iniciativa Červená středa připomíná, že svoboda přesvědčení není automatická věc. Chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje.

„Nedávné události nejen v Izraeli, ale po celém světě nám bohužel ukazují, že mučení a zabíjení lidí kvůli jejich víře , ale děje se na mnoha místech stále. Ostatně i my v České republice si ještě pamatujeme, jak komunisté i u nás mučili a vraždili nevinné pro jejich víru," okomentoval středeční akci ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka.