„Naším cílem bylo připravit modelové situace, které jsou sice náročné, ale odpovídají reálným scénářům a podmínkám, do kterých se můžeme během zásahu dostat. Připravili jsme celkem 8 stanovišť v přírodních a průmyslových terénech, kde měl tým složený z hasičů – lezců a hasičů provést záchranu osob vždy pomocí lanové techniky. Navíc byl na každou disciplínu stanoven časový limit. Důležitou součástí byla vždy zpětná vazba, kterou dostal tým od pozorovatelů z řad našich instruktorů,“ popsal garant odborné přípravy Martin Špaček, který je zároveň hlavním krajským instruktorem pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou.

Připravené úkoly plnilo celkem 9 hasičských týmů ze všech územních odborů HZS Královéhradeckého kraje (v každém týmu byli 4 hasiči – lezci, 2 hasiči a 1 příslušník jako figurant), na provedení dohlíželi rozhodčí z hlediska odborného využití lanové techniky, ale také z hlediska takticko-strategického řízení zásahu. Každý tým absolvoval denně čtyři fyzicky namáhavé disciplíny. Přitom mohli hasiči využívat jen předem připravené technické prostředky, často se pohybovali v nepřístupném terénu bez využití mobilní požární techniky. Stanoviště v průmyslových terénech byla situována do objektu a okolí náchodské Tepny, další disciplíny plnily týmy kolem Teplic nad Metují a ve skalních městě na věži  Járy Cimrmana, skalním masivu Společenské mrtvoly a pod rozhlednou Čáp.

Důležitou součástí odborné přípravy bylo také vybudování humanitární základny, která sloužila jako zázemí pro téměř stovku všech účastníků a organizátorů odborné přípravy. O výstavbu a provoz zázemí se postarali příslušníci oddělení a pracovišť ochrany obyvatelstva a krizového řízení krajského ředitelství a z jednotlivých územních odborů. Zároveň si tak vyzkoušeli, jak by podobná základna fungovala v případně rozsáhlé mimořádné události. Zázemí vyrostlo v areálu koupaliště v Teplicích nad Metují, vybavení bylo řešeno ve spolupráci se Skladovacím a opravárenským zařízením HZS ČR. Velké poděkování za spolupráci při zajištění základny patří městu Teplice nad Metují, o pitný režim pak bylo postaráno díky místnímu dodavateli Natura.