Během ní došlo na poděkování za vše krásné v letošní motorkářské sezóně, nechyběla modlitba za zesnulé a pak místní farář Petr Boháč svěcenou vodou požehnal "božím strojům", když po bohoslužbě obešel s kropenkou poctivě všechny motocykly.

"Hospodin ať vás žehná a chrání vás," udělal farář rukou znamení kříže u každého motocyklu, jejichž majitelé obdrželi pamětní nálepku a pak se rozjeli do různých stran.