Neutěšený stav vydržel bez povšimnutí až do roku 2014, kdy se památkáři spojili s vedením Náchoda a začala příprava na projektu revitalizace Zámeckého kopce. Samotné práce za takřka čtvrt miliardy korun, skončily letos na podzim a vrátily kopci opět malebný vzhled, který mu vtiskli naši předci. Kromě zeleně došlo k obnově cest, které nyní dosahují délky dva a půl kilometru. Na cestách byly vybudovány i pochozí lávky, nové schodiště, ale také vyhlídky a odpočinkové zóny.

Co se pak týče zeleně, tak hlavním lákadlem bude nejen nově vysazených 35 tisíc rostlin, ale také 250 stromů. Z nich celkem 160 tvoří jabloně, třešně a hrušně. Návštěvníci se mohou těšit také na novou lipovou alej, která dostala název Schaumburg-Lippe po posledních šlechtických majitelích náchodského zámku. Při sanaci původních náletů byl učiněn i zajímavý archeologický nález.

Psali jsme:

U Vysokých šancí narazili dělníci na středověku baštu z přelomu 15. a 16. století. Tato bašta byla součástí opevnění původního hradu, který na náchodském vršku vyrostl v polovině 13.století.

„Dlouho jsme uvažovali, jak k tomuto nálezu přistoupíme. Zda jej jen zadokumentujeme a opět přikryjeme zemí, nebo jej zakomponujeme do celé revitalizace. Nakonec jsme dospěli k závěru, že chceme lidem i tuto historii ukázat. A tak tato součást opevnění, která chránila přístup k hradu od severu, byla zakonzervována a jeho nadzemní část bude přístupná veřejnosti,“ uvedl ředitel Národního památkového ústavu Sychorv, pod jehož vedení náchodský zámek spadá, Miloš Kadlec.

Při dvouleté práci došlo také k zrestaurování třech hlavních artefaktů Zámeckého kopce – busta princezny Idy, křížek Schaumburg-Lippe a původního kamenného podstavce sochy sv. Jana Nepomuckého. A to včetně osazení kopie původní sochy, jež  na schodišti od Masarykova náměstí chyběla od roku 1954.

Statistické zajímavosti z obnovy:

Celková délka cest je zhruba 2445 metrů, celková délka všech druhů zábradlí je odhadem 960 metrů. Je zde 505 kamenných schodů, ocelové schodiště z Karlova náměstí má 235 schodů, ocelových schodů je celkem 379. Bylo vysázeno přes 250 stromů, z toho 160 ovocných a 35 tisíc rostlin. Na kopci je rozmístěno 43 laviček a 15 odpadkových košů. V prostoru stavby bylo použito 158 tun oceli a asi 650 m3 betonu.

„Celá obnova Zámeckého kopce je pro nás Náchoďáky doslova splněným snem. Výhledy, které se zde nově nabízejí, ohromí i ty největší patrioty. Na nás je teď, abychom současnou podobu zachovali i pro další generace a já věřím, že ve vzájemné spolupráci s NPÚ se to podaří. Slova díků, nejen mých, ale nás všech, kteří budeme tento veřejný prostor využívat, patří všem, kdo se na obnově Zámeckého kopce podíleli. Jednoduše, je to ten největší vánoční dárek, který si Náchod letos ‚rozbalí‘, “ uvedl starosta Náchoda Jan Birke.

Při slavnostním předání díla se také Birke pochlubil tím, že celou dobu práce na stavbě bedlivě pozoroval. K inspekci mu posloužil obyčejný dalekohled. „Byl to dárek, který jsem dostal na začátku celé akce. A opravdu jsem jej využíval a z okna radnice jesme často 'šmíroval' dělníky. A musím říct, že pracovali opravdu profesionálně a bylo radost se na ně dívat,“ dodal starosta.

Zmrtvýchvstání náchodského kopce by také dle Birkeho mělo nejen do samotného města, ale i na zámek, přilákat více turistů. A to nejen z Čech, ale i nedalekého Polska. Jen za prvních deset měsíců letošního roku přišlo obhlédnout zámek takřka 34 tisíc lidí. Tedy od 25 procent více, než za stejnou dobu v loňském roce.