Pietního aktu k uctění památky u pomníku na Husově náměstí v České Skalici, se účastnila místostarostka Gabriela Jiránková, vedoucí odboru kultury Martina Zálišová, vedoucí muzea Iveta Rydlová a další zaměstnanci muzea, předsedkyně Společnosti Boženy Němcové paní Helena Ducháčová a veřejnost včetně dětí ze základní školy. Krátká pieta s položením věnce se odehrála i u sochy Boženy Němcové ve Zlíči a o den dříve v Praze na Vyšehradě u spisovatelčina hrobu.

"Osobnost Boženy Němcové byla, je a bude symbolem a ikonou našeho města. Přestože přibývají roky, které uplynuly od data jejího narození či úmrtí, tak odkaz Boženy němcové přetrvává a v některých případech se i prohlubuje. Díky ní a jejímu životu v Ratibořicích vděčíme za turisty, návštěvníky Babiččina údolí, ale i České Skalice," ocenila místostarostka města Gabriela Jiránková, že jméno spisovatelky je pevně spjato právě s Českou Skalicí.

Božena Němcová zemřela ve věku 41 let dne 21. ledna 1862 o šesté hodině ranní v domě U Tří lip v Praze. "Přestože je tomu více jak století a půl, její osobnost a dílo stále přitahuje pozornost. Na jejích pohádkách vyrostly desítky generací, nesmrtelná Babička proslavila českoskalický region a dala jméno údolí, v němž spisovatelka vyrostla a strávila své dětství," připomněla vedoucí Muzea Boženy Němcové Iveta Rydlová.

Božena Němcová inspirací pro umění 1842 - 2020. Obálka knihy.
Božena Němcová inspirací pro umění v letech 1842-2020 ve statistických datech

Pohřeb spisovatelky se konal před 160 lety v pátek 24. ledna. Od domu U Tří lip na Vyšehradský hřbitov putoval velkolepý smuteční průvod. Není pochyb o tom, že šlo o významnou společenskou událost. Vysoký c. k. úředník Mecséry prostřednictvím hlášení takto referoval císaři: „v Praze zemřelá česká spisovatelka Božena Němcová byla pohřbena 24. t. m., aniž při tom došlo k výtržnosti; kanovník Štulc vedl průvod až na vyšehradský hřbitov a kníže Rudolf Thurn Taxis se svou chotí, stejně jako říšští poslanci Dr. Rieger, Palacký a Brauner šli za pohřebním vozem.“