Hasičtí instruktoři jsou zkušení chlapi, kteří se starají o pily po technické stránce - o jejich údržbu a revize, mají rozšířené znalosti v technikách řezání a kácení a problematice s tím spojené. Své dovednosti z praxe dále předávají kolegům na stanicích. Kurz pro instruktory se konal formou odloučené třídy ŠVZ HZS ČR právě v Učilišti požární ochrany ve Velkém Poříčí. V takovém formátu vůbec poprvé.

Galakoncert v Lucerně - oslava 10 let PSO.
Police Symphony Orchestra: Hudebníci chtějí vyprodat Kongresové centrum v Praze

Kurzu se zúčastnilo 10 profesionálních hasičů ze stanic Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje (HZS KHK) – obsluhovatelů motorových pil, kteří se mají stát novými instruktory. Školili je lektoři z řad příslušníků HZS KHK a ŠVZ Brno. Noví instruktoři budou svými znalostmi k dispozici velitelům zásahu při řešení mimořádných událostí spojených s obsluhou motorových pil, tedy zejména při technických pomocech, ale také při požárech nebo dopravních nehodách a dalších událostech. 

Zdroj: Youtube