Aktuálně jsou stavbaři za polovinou celého díla. Hotovy jsou veškeré hrubé práce a v těchto dnech pokládají konstrukční vrstvy vozovky. 

Klíčovým stavebním objektem je estakáda přes řeku Labe a její inundační území, na níž nyní probíhá betonáž desátého taktu nosné konstrukce. Estakáda je dlouhá 457 m, vysoká 15,85 m, skládá se z 12 polí, přičemž délka jednoho pole je cca 38 m. Celkové rozpětí mostu je 440 m. Na celou nosnou konstrukci bude použito 5 400 m3 betonu.

Předpokládané zprovoznění nového obchvatu je na podzim příštího roku.

Zdroj: Youtube