"Dnešním dnem zaniklo naše milované Rakousko, neb republikáni s nějakým Masarykem a jemu podobným nám Rakousko rozbili, zničili a nám nezbývá než smutně vzpomínat a oživovat slávu našeho milovaného starého Rakouska," řekl průvodce, pamětník a znalec místní historie Karel Kulhavý, který byl potěšen, že se dostavili rozloučit se starou dobrou monarchií i civilní přátelé a přívrženci.

Poté, co za zpěvu císařské rakouské hymny v českém prostředí známé jako Zachovej nám, Hospodine byla spuštěna habsburská vlajka, vyslovil naději, která se naplní už za pár měsíců. "Na jaře příštího roku budeme moci opět vztyčit prapor nahoru, a tím zahájíme novou turistickou sezonu. Vivat, na zdraví a na věčnou památku," zakončil přípitkem vojenský veterán, který je tváří a srdcem pevnosti Josefov.

Oživlý Josefov 2022.
Poznáte se na fotkách? V josefovské pevnosti s příjezdem císaře ožila historie

Jak ale prožívali ony klíčové historické okamžiky před 104 lety přímo v Josefově? Podle knihy Pavla a Olgy Mertlíkových 28. října 1918 vešla ve všeobecnou známost odpověď ministra zahraničí prezidentovi USA, že Rakousko-Uhersko přijme mírové podmínky. To si Pražané, ke kterým tato zpráva doletěla nejrychleji, vyložili jako okamžitou kapitulaci monarchie, a začali slavit obnovení státní samostatnosti. Informace o dění v Praze se hned odpoledne dostala telegraficky do Jaroměře, jaroměřský starosta Josef Wenke ji poté telefonoval do Josefova starostovi Rudolfu Traxlerovi.

V obou městech zástupy lidí slavily tento historický moment, armáda dalšímu vývoji situace nekladla příliš velký odpor. Druhého dne se do Josefova dostavil velký průvod jaroměřských občanů a spolu s místními žádali sejmutí rakouského orla z budovy posádkového velitelství. Železný dvojhlavý orel byl nakonec shozen na zem, ač se zprvu zdálo, že se ho maďarský strážní oddíl bude pokoušet bránit. Velitel posádky však nechtěl ani po 29. říjnu odevzdat moc. Po jistém zdráhání došlo i k předání velení pevnosti českým velitelům.

Profesionální hasiči z jaroměřské stanice prováděli v josefovské pevnosti taktické cvičení při nálezu zdroje ionizujícího záření. Takový zásah by se řadil do kategorie radiační havárie.
V josefovské pevnosti byl radioaktivní materiál, šlo naštěstí o cvičení

Letos byl program slavnostního ukončení turistické sezony v Josefově rozšířen i o zajímavou přednášku Tomáše Jiroucha s názvem Jak příroda mění pevnost. Posluchači se dozvěděli více o historickém vývoji pevnostní krajiny od doby vzniku stavby, její defortifikace až po současné období klimatických změn.