"Děkuji za vřelé přivítání. Zdravím posádku pevnosti Ples, měšťanstvo i přespolní příchozí," promlouval k lidu ze schodiště před kostelem na Nebevstoupení Páně císař, po němž pevnostní město nese jméno.

"Vidím, že jste dnes uspořádali slávu s hojností jídla, pití a veselí. Sice to odvádí od práce, ale jednou za rok vám to mohu odpustit," prokázal blahosklonnost vůči poddanému lidu Josef II., a jakoby již signalizoval svůj benevolentnější přístup k obyvatelstvu.

A hojnost jídla a pití byla vskutku vydatná - kolem kostela byly rozestavěny desítky stánků s občerstvením a řemeslným jarmarkem, k ochutnání bylo josefovské pivo Šancovák, klobásy i sladké pochutiny. Pro děti se hrálo loutkové divadlo a celý program ukončila bitevní ukázka v josefovském Dolíku, kde pruská vojska porazila rakouské obránce pevnosti.

Oživlý Josefov byl ale hlavně připomínkou 300. výročí narození francouzského vojenského inženýra Claudea Benoita Duhamela de Querlondeaby, jehož projekt zúročil více než sto let zkušeností fortifikačních škol pevnostního stavitelství, založených na důmyslném zapojování terénních zvláštností a vodních toků do obranných systémů bastionových pevností.