Přivítáno a za nové občany města bylo zastupitelem města Hronova Janem Šnajdrem přijato osm nedávno narozených capartů. Další vítání už se bude konat na tradičním místě v obřadní síni nově zrekonstruované radnice.

Jiří Mach

Samosběr jahod v druhé polovině června vrcholí.
FOTO: Traktorem jahody nesklidíte. Samosběry vrcholí! Doma voní koláče i džemy