Psali jsme také:

Kraj vybavuje Dobrošov dobovým nábytkem a zbraněmi
Kraj vybaví pevnost Dobrošov dobovým nábytkem či těžkým kulometem