"Výzva k focení křížků nás napadla v koronavirové době a hlavní myšlenkou bylo vytáhnout lidi ven do přírody a učit je dívat se kolem sebe," potvrzuje Olga Langrová a dodává, že do focení se zapojilo deset autorů, kteří přispěli zhruba dvěma stovkami snímků. Většina z nich vznikla při procházkách jarní přírodou.

"Postní a velikonoční doba úplně nahrávala tématu křížků kolem nás. Někteří fotografové vyráželi na cílené procházky podle mapy - hele tady je zakreslený křížek a ještě ho nemáme. Samotné nás překvapilo, kolik se nakonec sešlo fotografií a jak rozmanité byly pohledy fotografů na jeden kříž," nemohla si nevšimnout Olga Langrová, kterou při shromažďování fotografií napadla zajímavá paralela. "Kolem silnic jsou svodidla a patníky, abychom nesjeli ze silnice. A křížky jsou také takovými patníky na naší cestě životem."