U zrodu této – v našem regionu ojedinělé – myšlenky stáli meziměstský pedagog Jan Souček a meziměstský podnikatel Václav Svoboda. „Dohodli jsme se, že by bylo škoda nevyužít možnosti, které nám nabízí zdejší okolí. Pomocí tohoto geoparku chceme seznámit veřejnost s neživou přírodou, kterou skoro nikdo nezná,“ vrátil se ve vzpomínce na začátek duchovní otec a garant projektu Jan Souček.

Geopark je tvořen několika ostrůvky hornin, jež pocházejí z broumovské pánve. „Nabízí se zde hodně vzorků, ale většina lomů už je mimo provoz, jsou sanované a mnohé vzorky jsou nedostupné,“ předeslal Souček. „V současnosti je zde patnáct vzorků a připravujeme i další. Ty, co jsou zde zatím vystaveny, byly pro nás snadněji dostupné,“ říká realizátor projektu.

 Některé z vystavených vzorků pocházejí z blízkého okolí, jako je stále fungující lom v Rožmitále u Broumova, či již uzavřený lom v nedalekých Hynčicích. Ale ve vižňovském geoparku jsou i ukázky z hornin z nejzažších míst tzv. broumovské pánve. „Z těch vzdálenějších oblastí musela nákladní tatra ujet přes dvě stovky kilometrů, kdy ve směru na Žacléř a Královec musela objíždět celý Broumovský výběžek. Právě v Žacléři už těžba končí, takže i zde se vzorky získávaly obtížně,“ prozrazuje Souček.

Snad ani lepší prostranství pro „Geopark Vnitrosudetská pánev – Broumovsko“ ve Vižňově jeho realizátoři nemohli zvolit. Prostranství mezi dominantou obce, jíž je bezesporu kostel sv. Anny, a nedalekým pohostinstvím tak vyplňuje vkusně a přehledně zřízená expozice neživé přírody. Pozemek pro realizaci byl vybrán tak, že umožňuje budoucí rozšíření a rozvoj.

Historie čerstvě otevřeného geoparku se začala psát v březnu loňského roku, kdy ZŠ Meziměstí předložila v rámci projektu „Škola pro udržitelný život“ nabídku na vybudování geoparku Vnitrosudetská pánev - Broumovsko ve Vižňově u Meziměstí, jehož se stala realizátorem.
V květnu 2009 přišla zpráva, že se projekt dostal mezi pět nabídek, ze které byly vybrány pro finanční podporu a hned následující měsíc potěšilo iniciátory sdělení, že projekt bude finančně podpořen částkou 70 tisíc korun.

Záměrem celé iniciativy je zatraktivnění pohraniční oblasti na trase připravované cyklostezky využitím výjimečnosti místní krajiny, úprava veřejného prostranství včetně ozelenění a instalace mobiliáře při využití místních zdrojů s možností využívání základní školou, školami v přírodě, letními tábory a turisty.

Velkou měrou se na zrodu naučné stezky podíleli proto právě žáci ZŠ v Meziměstí, kteří zde odpracovali stovky brigádnických hodin.
„Cílem projektu je seznámit žáky a návštěvníky s málo známými zvláštnostmi zdejší neživé přírody a uvědomění si jejích hodnot a upozornit na jedinečnost oblasti,“ objasňuje význam projektu jeho garant Jan Souček.

Úspěšná realizace představovala úpravu prostranství, svoz vzorků ze zájmové oblasti, jejich instalaci, nabroušení a popis (geologie, petrografie, stratigrafie…), dále na panelech seznámení s geologickou situací oblasti s důrazem na objasnění projevů sopečné činnosti v období prvohor, využití materiálů s poukázáním na tradici opracování pískovce, paleontologií a stratigrafií. V místě geoparku se do budoucna předpokládá vybudování odpočinkového místa na připravované cykloturistické trase.

ČLÁNEK BUDE AKTUALIZOVÁN