Poplach byl vyhlášen jako požár budovy, při kterém bylo třeba evakuovat obyvatele a zlikvidovat ohnisko požáru. Před zahájením cvičení byli všichni obyvatelé Domova o všem informováni, aby nedošlo k jejich vystresování příjezdem hasičských vozů a vše proběhlo v klidu.

Na místo se sjeli jednotky Sboru dobrovolných hasičů z Hronova, Velkého Dřevíče, Malé Čermné, Velkého Poříčí, Náchoda a polské Czemne. Na pomoc přijela i vysokozdvižná plošina z Hasičského záchranného sboru ve Velkém Poříčí.

Po rozdělení úkolů od velitele zásahu se všichni pustili do práce, část se pustila do evakuace obyvatel a zbytek se postaral o uhašení údajného požáru. Část seniorů, kteří s radostí spolupracovali a bylo to pro ně zajímavé zpestření, evakuovali na přilehlou terasu. Aby se zjistilo zda jsou všechny únikové východy schopné obstát i při ostrém zásahu, byla vyzkoušena i evakuace na nosítkách, popřípadě na židlích, tam ale roli zachraňovaných převzali figuranti z řad hasičů.

Po ukončení akce si všech 35 zasahujících hasičů včetně osmi kolegů z Polska vyslechli hodnocení zásahu od Petra Fanty z HZS, který celý průběh zásahu bedlivě kontroloval. Dle jeho slov všichni splnili svůj úkol zodpovědně a k zásahu nebyly žádné vážné výhrady.

Závěrečné podrobné vyhodnocení cvičení s doporučením k odstranění nedostatků bude zpracováno a doručeno všem jednotkám a vedení Domova důchodců.

(Jiří Mach)