Jednotky požární ochrany Královéhradeckého kraje zasahovaly v I. pololetí roku 2008 u 2 885 událostí. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se počet snížil o 576 událostí.

Oproti prvnímu pololetí roku 2007 došlo v prvních šesti měsících letošního roku v Královéhradeckém kraji ke snížení počtu všech sledovaných kategorií. Snížil se počet požárů (o 79 událostí), dopravních nehod (o 87 událostí), úniku nebezpečných chemických látek (o 47 událostí), živelních pohrom (o 163 událostí).

Požáry v Královéhradeckém kraji za první pololetí roku 2008 způsobily škody v celkové hodnotě 39,263 mil. korun, uchráněné hodnoty dosáhly výše 287 mil. korun. Při požárech bylo usmrceno šest osob, dalších 26 lidí bylo zraněno. Před požáry muselo být evakuováno 49 osob a dalších 18 osob hasiči zachránili z bezprostředního nebezpečí.

Při všech událostech bylo usmrceno celkem 57 osob a 622 jich utrpělo zranění.


I. pololetí 2007
I. pololetí 2008

Požáry
538
459

Dopravní nehoda
758
671

Živelní pohroma
572
409
Únik nebezpečné chemické látky
173
126

Technická havárie
1 254
1 100
Radiační havárie a nehoda
0
0
Ostatní mimořádné události
16
0

Planý poplach
150
120

CELKEM UDÁLOSTÍ
3 461
2 885