Zástupci dobrovolných hasičů, zaměstnanci města zařazení do protipovodňové ochrany a HZS trénovali stavbu mobilních hrazení protipovodňových opatření. Jednalo se o lokalitu nábřeží 17. listopadu a ul. Vojtěcha Probošta - parkoviště u knihovny, podél řeky, dále příjezd před ZŠ Boženy Němcové, v ulici Kostelní, v místě malé vodní elektrárny a v areálu školní jídelny.