Uniklá látka začala reagovat a dýmit a úkolem zasahujících hasičů bylo dostat se k napouštěcímu hrdlu převrácené kubíkové nádrže a přečerpat asi 400 litrů nebezpečné kapaliny do záchytné nádoby. Naštěstí vše se odehrálo jen v rámci cvičení zásahu při úniku nebezpečné látky.

Zasahující profesionální hasiči ze stanice Náchod využívali ochranné přetlakové obleky a technické prostředky určené na zásah při úniku nebezpečné látky, včetně detekce. V závěru byla provedena dekontaminace zasahujících hasičů.

Cvičení se zúčastnili profesionální hasiči ze stanice Náchod a JSDH Velké Poříčí a Hronov.