Převažují muži

Ke konci roku 2007 měl jetřichovský sbor celkem 61 členů, z toho dvě děti do 14 let, 39 mužů a 20 žen. Částečné „omlazení“ zaznamenalo družstvo mužů, do jehož aktivní činnosti se zapojilo pět nových „mládežníků“.


Během roku uspořádali hasiči tradiční Hasičský ples s vepřovými hody, posezení s Broumovankou, okrskovou hasičskou soutěž, pálení čarodějnic a 8. ročník poháru starosty obce Jetřichov. Pomáhali také při pořádání zábavy u příležitosti obnovené Hubertovy jízdy, uskutečnili sběr železa a papíru a provedli částečnou opravu střechy na hasičské klubovně, do které zatékalo.


Své síly jel sbor poměřit do několika hasičských soutěží v Náchodě, Hejtmánkovicích, Meziměstí, a dokonce i v Polsku. Zde si sbor vybojoval mezi 18 družstvy 1. místo.


V prosinci jednali hasiči na obecním úřadě za přítomnosti starosty Jaroslava Doležela a tří zástupců náchodského záchranného sboru o nových sirénách v obci.