„Nesouhlasíme s demolicí stávajícího mostu a jeho nahrazením novým, betonovým mostem. Hejtmánkovický most je hodnotnou památkou místního významu, patří spolu s podobnými mosty v Meziměstí a Jetřichově do skupiny klasicistních mostů na Broumovsku a zároveň je součástí souboru klasicistních lidových, infrastrukturních a industriálních staveb, které utváří stavebně-architektonický a kulturně-historický charakter Broumovska." Tak zní začátek petice, kterou během minulých dvou týdnů podepsalo několik stovek lidí podporujících zachování a opravení takzvaného Hejtmánkovického mostu, kterému hrozí demolice.

Iniciativu nenechal bez povšimnutí ani Královéhradecký kraj a hejtman Martin Červíček přislíbil důkladně prověřit technický stav mostu před podniknutím dalších kroků.

V úterý 18. června se v sále broumovského Infocentra od 17. hodin koná veřejná diskuse týkající se právě budoucnosti mostu. Zde by měly zaznít odpovědi na otázky co by případná rekonstrukce znamenala pro město a okolní obce či zda by nebylo vhodnější situaci vyřešit novým mostem a jak ten by měl vypadat. Setkání organizuje petiční výbor a kromě pozvaných zástupců místních samospráv a státní správy se o svůj názor rozdělí ředitel ÚOP NPÚ Josefov Jiří Balský, za Údržbu silnic KHK dorazí ředitel Jiří Brandejs nebo ekonomický náměstek Jiří Koutník. Z katedry restaurování v Litomyšli přijede vědecká pracovnice Zuzana Auská a dorazí i zástupce Společnosti ochránců památek Východních Čech a další hosté.

close V úterý 18. června se v sále broumovského Infocentra od 17. hodin koná veřejná diskuse týkající se budoucnosti tzv. Hejtmánkovického mostu. info Zdroj: Deník/Jiří Řezník zoom_in

„Z důvodu ochrany památkového fondu, venkovského a krajinného rázu a záchrany kulturního a historického dědictví žádáme, aby byly původní kamenné konstrukce mostu, střední pilíř a sochy na podstavcích zachovány ve stávající hmotě, funkci a podobě a provedeny citlivé restaurátorské a rekonstrukční práce, které umožní zachování této památky pro budoucí generace," přejí si autoři i signatáři petice.

Podívejte se i na další historické mosty na Broumovsku:

Hejtmánkovický most: Bourat či nebourat? Na veřejnou diskusi dorazí odborníci | Video: Jiří Řezník
Hejtmánkovický most: Bourat či nebourat? Na veřejnou diskusi dorazí odborníci | Video: Jiří Řezník