Tejkal na to v této souvislosti Drozda písemně upozornil. Ten však figuru čápa nepovažuje v žádném případě za obkreslenou.

Drozd: Podobná, nikoliv totožná

„Uznávám, že figura je podobná,“ píše ve své odpovědi Tejkalovi autor Drozd, „ale nikoliv totožná.“ Podle něj byla stylizace čápa ve znaku Velkého Třebešova nejvhodnější i nejhezčí inspirací. „I vzhledem k blízkosti obce, nikoliv však k obkreslení,“ tvrdí Drozd. Tejkalovu výtku Drozd projednal se svým právníkem, který se specializuje na autorské právo. „Rozhodně se o žádné porušení autorského práva nejedná. Nejen z toho důvodu, že čáp je jako figura nejen v heraldice natolik obecná, že se těžko bude různorodě stylizovat,“ poznamenal Drozd.

Tejkal: Zákon je na mé straně

Tejkal však trvá na tom, že figura čápa je zcela obkreslená. „Takto by to posoudil každý relevantní heraldik a s některými kolegy jsem to již také v tomto smyslu konzultoval. Zcela zřetelně se také jedná o kolizi s autorským zákonem. Nejde zde totiž o převzetí části díla do nového díla, ale o zřetelnou neautorizovanou kopii díla. Moje právní zkušenosti jsou v této oblasti silné, neboť za léta heraldické praxe nejste zdaleka prvním, kdo si podobným způsobem snaží zjednodušit svou práci prací již hotovou,“ trvá na svém v dalším dopise Jan Tejkal.


Místostarosta Velkého Třebešova Michal Schejbal k této věci uvedl, že tvorba obecního znaku a praporu stála nemalé finanční prostředky. „Sousední obec Chvalkovice má ve znaku také čápa, ale poněkud jiného. Když jsme znak tvořili, ani ve snu nás nenapadlo ho někde kopírovat,“ upozornil místostarosta Schejbal.


Tvůrce znaku pro Šestajovice nakonec heraldika Tejkala ubezpečil, že stylizaci čápa ve znaku a vlajce této obce upraví a dohodne se na úpravě se starostou Šestajovic.


„Nevidím důvod, proč vytvářet komplikace, a není to můj styl. Obecní symboly upravím, abych nezpůsoboval případné konflikty,“ dodal Arnošt Drozd.