Setkání se uskutečnilo v Domě pro seniory v Nechanicích, kam paní Bártová a její spolupracovníci dojíždějí každé úterý se speciální terapií.
Během terapie se mohou senioři přímo na dvoře pečovatelského areálu díky kontaktu se zvířaty alespoň na chvíli zbavit problémů, které provázejí jejich medicínsky těžko léčitelná postižení.


Přímý kontakt se zvířaty je vrací zpět do emociálně příznivých situací a často jim dává silný prožitek, který jim jinak ve stáří, i přes nejlépe poskytovanou péči, často schází. Metoda tak poskytuje účinný a pro pacienty příjemný nástroj fyzické a duševní rehabilitace.


K léčbě jsou využíváni nejenom koně, ale i oslíci, psi a další zvířata. Úžasný je na celé aktivitě sdružení i fakt, že atrahuje děti, které nadšeně a díky tomu, že zvířata jsou velmi klidná, i bezpečně s chutí pomáhají.


Aktivitě, přirozeně a pro sebe zajímavě tímto způsobem nahlédnou do prostředí postižených lidí a učí se ho tak mnohem lépe chápat.


Nejzávažnější problém, se kterým se potýká toto občanské sdružení, je především nedostatek pracovních sil, proto je nutná nezištná dobrovolná pomoc od příznivců. Ze svého střediska v Bydžovské Lhotce vyjíždí dobrovolníci za klienty i do speciální školy Daneta v Hradci Králové nebo do Nového Bydžova a pořádá i řadu akcí ve svém sídle.


Pro tuto činnost musela paní Bártová získat i patřičné vzdělání v oblasti sociálně psychologické a dodnes pracuje na snížený úvazek v supermarketu, aby mohla dále tuto obecně prospěšnou činnost vykonávat. Je tak s podivem, že lidé jako paní Bártová stojí na okraji zájmů společnosti, přestože jí prospívají i na vlastní úkor a pohodlí.


(Leoš Heger)