Autorem tohoto impozantního díla je známý českoskalický všeuměl a také spoluzakládající člen KKUV Sláva Doubek, řečený Flori. Samotné realizaci předcházelo několik plodných schůzek, při nichž se organizátoři a strůjci tohoto nevšedního činu shodli na tom, že lanovek, které převážejí lidi, už bylo dost. Nyní je třeba vytvořit nezapomenutelné dílo sice sloužící lidem, ale nikoliv k jejich přepravě.

„Mým sousedem přes dvůr je malíř Karel Štěpánek. Tento senior, i když je na svůj věk poměrně čilý, čas od času na něco zapomene. Proto lanovka svým přepravním košem slouží k předávání rozmanitých pochutin a nápojů. Propojil jsem tedy okno mého bytu s bytem Karlovým a při provozní zkoušce košík, který obsahoval láhev vína, úspěšně doputoval ke svému adresátovi. První lanová dráha ve městě bude - jak jsem už naznačil - sloužit výhradně radostem života,“ vysvětlil smysl díla Flori.

Po křtu první lanové dráhy v České Skalici, kdy se košík s plyšákem a lahví vína přenášel zvolna za jiskření prskavek a doprovodu hudby nad hlavami hojných návštěvníků, se přítomní přesunuli do sálu sousední hospody U Konvalinků, kde se konal koncert hudebních legend Toma Grohregina a Václava „Bahňouse“ Blabolila.

Řezníci ve zmijovkách připravili pro Polici zabíjačkové hody i v postním období
Řezníci ve zmijovkách připravili pro Polici zabíjačkové hody i v postním období

Inspirací pro vznik lanovky byl jeho zážitek z dětství v Jívce, kde si s kamarádem z bytu do bytu po niti posílali papírové vzkazy. Druhý rozhodující okamžik nastal v době, kdy chodil do čtvrté třídy a začal jezdit do školy z Jívky do nedalekých Radvanic. „Tam jsem každý den procházel pod lanovkou s uhlím z dolu Stachanov, které se přepravovalo na nádraží,“ vzpomíná Sláva Doubek.

Zbrusu nová lanová dráha s přepravním košíkem, v němž si oba sousedé posílají nejen lahve s alkoholem, ale také rozmanité dárky, pracuje bez zbytečných elektromotorů na principu lana poháněného ručně. Přeprava košíku je téměř bezhlučná a brzdný systém založený na lidské síle dokonalý. Lanovka je tedy bezpečná, praktická a utužující sousedské vztahy. Stavba lanovky bude mít patrně ještě jednu pozitivní dohru. Velmi totiž zaujala dalšího souseda Vladimíra Křičku, který projevil zájem o mezizastávku v místě svého bytu. „V tomto směru je ale opatrný. Sdělil mi, že počká, jak lanovka bude fungovat v praxi a teprve pak se rozhodne, jestli dá svolení k jejímu třetímu pilíři,“ potvrdil autor projektu.

Hynek Šnajdar