Hlavním úkolem přehrady je zabraňovat povodním na řece Úpě a také zásobovat vodou opatovickou elektrárnu. „S ohledem na dlouhodobé sucho v letošním roce jsme už na začátku prázdnin zahájili dotace průtoku z nádrže Rozkoš do profilu Opatovického uzlu," uvedla mluvčí Povodí Labe Jana Burianová.

Hladina se zastavila tři a půl metru nad kótou stálého nadržení. „V případě, že by hladina vody dosáhla této kóty, bylo by nutné zastavit odtok z nádrže, aby hladina již dále neklesala. To by mohlo způsobit komplikace v zásobování teplem a teplou vodou z Opatovické elektrárny pro oblast Hradce Králové, Pardubic a Chrudimi," vysvětlila Burianová.

Situace se změnila v polovině listopadu, kdy bylo z důvodu častějších srážek možné přerušit odtok z nádrže a naopak začít dešťovou vodu v Rozkoši zachytávat. Díky tomu se podařilo zastavit úbytek vody, hladina začala naopak znovu stoupat. Momentálně se podařilo zvýšit hladinu o pětasedmdesát centimetrů.

V nejbližších dnech nebude nutné vodou z nádrže dotovat průtoky v Opatovicích a situace je nadále příznivá. Povodí Labe očekává pozvolné doplňování vody v nádrži.

Podle zkušeností z předchozích let se však dá čekat, že k úplnému doplnění dojde až při jarním tání.

Obdobný pokles vody není v tomto období nic výjimečného. V roce 2010 klesla hladina o tři a půl metru pod kótu zimního zásobního prostoru, stejně jako letos klesla hladina v letech 2008 a 2009. V zimě 2003 se hladina vody dostala dokonce o 6 metrů níže.

„Neobvyklá je ale letos kombinace nízkého stavu vody v nádrži a dlouhodobého sucha, které vyčerpalo zásoby mělkých podzemních vod a způsobilo mimořádně nízké průtoky ve všech tocích v povodí horního Labe," vysvětlila na závěr mluvčí Jana Burianová.

IVETA KAROUSOVÁ