Tímto návrhem se nejprve zabývala rada města, která jednoznačně navrženou změnu jednacího řádu nedoporučila. Také zastupitelé na svém dalším zasedání jmenovitou evidenci hlasování neschválili. Pro zachování současného způsobu hlasování bylo 14 lidí, tři změnu chtěli a jeden člověk se zdržel.
„Rada města změnu jednacího řádu nedoporučila z důvodu administrativního. Zapisovat jmenovitě, jak kdo hlasoval při každém zasedání, by bylo velmi náročné,“ uvedla starostka města Ida Seidlmanová. Upozornila však na to, že se zastupitelé dohodli, že pokud se bude hlasovat o problémových a důležitých záležitostech, může každý zastupitele o jmenovitou evidenci hlasování požádat. V tomto případě budou muset nejprve tedy zastupitelé hlasovat, zda se vše bude jmenovitě evidovat a poté se teprve dostane na projednávanou věc.


„Na svém návrhu o jmenovité evidenci hlasování stále trvám. Na zastupitelstvu sice zaznělo, že lidé mohou na zasedání chodit a uvidí, jak kdo hlasoval. Po čtyřech letech si to podle mě ale pamatovat už nebudou. Svůj návrh budu dál občas na zasedáních připomínat. Nemíním se vzdát,“ sdělil nám Petr Scholz.