Strůjci plebiscitu z řad odpůrců plánované stavby supermarketu na místě někdejší textilky přesto věří, že na stanovisko obyvatel hlasujících v referendu se budou brát ohledy.

Nejvíce hlasovali v sousedství areálu

Lidé se v referendu mohli vyjádřit k tomu, zda chtějí, aby město, bude-li to někdy možné a dohodne-li se s majitelem areálu na přijatelné ceně, celý areál patřící společnosti odkoupilo. Ve druhé otázce se pak Náchodští měli vyjádřit, zda souhlasí s tím, aby město v rámci územního řízení trvalo na dodržování územního plánu pro danou lokalitu.

Otázky pro referendum připravili odpůrci stavby supermarketu v čele se Sborem dobrovolných občanů, Stranou zelených a dalšími lidmi. Míní totiž, že připravovaná stavba je v rozporu s územním plánem, zhorší dopravu ve městě a nenapravitelně poškodí vzhled centra města.

„Kolem dvou tisíc aktivních náchodských občanů si přeje, aby se město pokusilo získat pozemky po bývalé Tepně a aby v územním řízení bránilo plánované výstavbě hypermarketu. To je velmi významný, jednoznačný a nepřeslechnutelný hlas. Přestože tento počet na závaznost odpovědí nestačí, věříme, že jej vedení města bude brát v potaz," okomentoval výsledek referenda člen přípravného výboru a náchodský zastupitel Jan Ježek.

Pozemky, o které se v referendu jednalo, patří společnosti JTH Holding Jaroslava Třešňáka. Územní rozhodnutí na obchodní centrum supermarket, parkoviště a další objekt s obchody, už společnost získala, avšak po odvoláních o něm musí rozhodnout krajský úřad.

Nejvyšší účast v referendu byla podle přípravného výboru na Plhově, který s areálem bývalé Tepny bezprostředně sousedí. Tam přišlo hlasovat přes 18 procent oprávněných voličů. „Kolem Plhova jsme měli nejlepší propagaci a je vidět, že je to pro místní skutečně živé téma," soudí Jan Ježek.

Organizátoři se obávali nižší účasti v lidovém hlasování už před referendem. Proto ho také chtěli původně spojit s komunálními volbami. Pro připomenutí a pro srovnání: Petici za konání referenda ohledně areálu textilky Tepna podepsalo v létě 1670 lidí. Původně bylo podpisů podle organizátorů více, ale některé podpisy neplatily. Zastupitelé pak o konání referenda a listopadovém termínu rozhodli na zářijovém zasedání.

„Bohužel, co se týče procentuální účasti, naplnily se naše obavy. Upozorňovali jsme na riziko nízké účasti od začátku, a právě proto jsme usilovali o to, aby referendum proběhlo v termínu komunálních voleb," uvedl další ze členů přípravného výboru a zastupitel Michal Kudrnáč.

I když výsledek není závazný pro samosprávu, vnímají ho členové přípravného výboru jako obrovský závazek pro ně.

Členové přípravného výboru obvinili radnici, že příliš vstříc s konáním referenda nevyšla. Podle organizátorů byla informační kampaň především na jejich bedrech, ale síly a prostředky na propagaci byly přitom omezené, i tak prý do kampaně investovali několik desítek tisíc korun. Podle odpůrců supermarketu by v případě, kdyby se referendum konalo spolu komunálními volbami, byla účast dostatečná.

K historicky prvnímu referendu v dějinách města se v neděli vyjádřil také starosta Náchoda Jan Birke. „Pro nás všechny i pro mě osobně je to velmi cenná zkušenost a já jsem rád, že těch 1670 lidí, kteří podepsali petici za konání referenda o areálu bývalé Tepny, mělo příležitost svůj názor vyjádřit… Chtěl bych opravdu poděkovat všem kolegům, kteří přípravě referenda a jeho hladkému, bezchybnému průběhu věnovali desítky a možná stovky hodin svého času," uvedl starosta.

A dále dodal: „Je diskutabilní, zda by výsledek referenda v termínu komunálních voleb byl zásadně jiný. Celá řada referend, která se konala společně s nimi, nebyla platná. Zcela zásadní pro výsledek referenda je podle mě téma, kterého se týká. V případě areálu bývalé textilní továrny v centru města se však zdála být velmi nešťastná formulace otázek, které připravil přípravný výbor a především fakt, že pozemek je v soukromém vlastnictví. Přesto je samotné referendum cennou zkušeností a důležitou událostí v dějinách našeho města. Je nepochybné, že orgány státní správy, které v územním řízení o budoucí výstavbě v této lokalitě budou rozhodovat, jsou pod drobnohledem občanů, a to je v pořádku."