Havlovy první kroky ale vedly z polické strany na Hvězdu, kam přijel jen s dvouminutovým zpožděním oproti plánovanému harmonogramu. S Broumovskou kotlinou se seznámil při pohledu z vyhlídky u hvězdecké kaple Panny Marie Sněžné.

Z Hvězdy se prezidentská kolona vydala do Křinic, kde se Havel s doprovodem vydal od výletní restaurace Amerika po obnovené historické cestě k Bráně času, kde mu starosta Martin Šleis zavěsil na hruď umělohmotnou medaili, kterou dostávají všichni účastníci zdejšího tradičního pochodu.
Další zastávkou byl Broumov. Zde prezidenta čekala prohlídka kláštera, navštívil bývalý Měšťanský pivovar v něm se v tu dobu začínalo rodit dnes už zaniklé společenské Centrum Broumov.

„Dlouhá léta jsem dělal oficiální cesty, při nichž jsem navštěvoval primátory a starosty měst v nichž jsem dříve nebyl. Tato fáze návštěv je již za mnou a mé nynější cesty mají jiný charakter.” Těmito slovy dal tehdy Václav Havel odpověď na rozmrzelé nálady některých představitelů samosprávy, kteří se při jeho návštěvě Broumovska cítili poněkud opomenuti…