Jde o dvacet metrů vysokou skálu na pravém břehu Labe u konce upravované běžecké cesty Buď fit. „ Lezení na ledopádech lze provozovat, jen bude-li ve zmíněné lokalitě minimálně třiceticentimetrová vrstva sněhu a na skalním útvaru přiměřená vrstva ledu, která zajišťuje lezení bez poškození skalního povrchu a vegetace. Do ledu nebudou vysekávány stupy, chyty nebo schody a oblast ledopádu nebude nijak technicky upravována pro usnadnění výstupu,“ upřesnil podmínky mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Legalizaci této novinky pro horolezce předcházel monitoring území z hlediska ochrany přírody. „V průběhu letošního roku jsme provedli inventarizaci lišejníků, mechorostů a cévnatých rostlin na skalách v Labském dole, které jsou v zimě pokryty ledopády,“ uvedl ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. „Cílem bylo získat odborná data a vyjít vstříc dlouhodobé diskusi, zda lezení na ledech ohrožuje krkonošskou přírodu či nikoli,“ vysvětlil ředitel Hřebačka.
Z provedeného šetření vyplynulo, že aktivitu je možné realizovat za přesně stanovených podmínek bez ohrožení lišejníků, mechorostů a cévnatých rostlin.

Horolezectví na vyhrazeném skalním útvaru mohou provozovat pouze zájemci, kteří se předem zaregistrují v rezervačním systému Správy KRNAP na webové adrese http://ledopad.krnap.cz.

„Zaregistrovaní si pak musí vyzvednout papírový doklad jako oprávnění k horolezecké činnosti pro daný den na informačním centru Správy KRNAP ve Špindlerově Mlýně . Na každý den bude zaregistrováno maximálně šestnáct osob,“ popsal pravidla Radek Drahný a upřesnil, že lezecká sezona je vyhrazena od 15. prosince 2010 do 31. března 2011. Lézt se může v době od 8 do 17 hodin. Správa Krkonošského národního parku upozorňuje ledolezce, že nezajišťuje opatření k jejich bezpečnosti. „Každý provozuje horolezeckou činnost na vlastní zodpovědnost, popřípadě sám zodpovídá za osoby mladší patnácti let, které jsou s ním zaregistrovány,“ doplnil Radek Drahný.