Český horolezecký svaz požádal orgány ochrany přírody o vyhrazení terénů pro horolezeckou činnost od roku 2009. Oproti předchozímu souhlasu ministerstva životního prostředí, jehož platnost skončila v minulém roce, nenastanou ani v roce letošním výraznější změny.

Tak jako v předešlých letech bude lezení v národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály možné nejdříve 1. května, a to v oblastech Vstupní obvod, Město, Ostrov, Milenecká hora, Bišík, Čapí vrch, Holubice, Vstupní rokle – sever a Bašta, Amfiteátr a Tarzan.

V Národní přírodní rezervaci Broumovské stěny je situace obdobná a mezi „květnové“ horolezecké terény jsou zařazeny oblasti Mezi Hvězdou a Kovářovou roklí, Zaječí rokle, U Dobytčí stezky, Nad Vodárnou či Mydlářské kameny.

V ostatních oblastech národních přírodních rezervací bude možné horolezit až po 1. červenci. Termíny zahájení lezecké sezóny jsou stanoveny zejména s ohledem na hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků, pro které byla v roce 2005 vyhlášena Ptačí oblast Broumovsko.

„Věnujte prosím svou pozornost vyhrazeným terénům nejen z hlediska územního, ale také časového. Před plánovaným výjezdem do skal za horolezectvím si prostudujte vyhrazené terény na webových stránkách a omezení akceptujte i v terénu,“ žádá vyznavače skálolezectví Správa CHKO Broumovsko a upozorňuje, že také v letošním roce budou prováděny kontroly dodržování ochranných podmínek obou národních přírodních rezervací.