Jedním z projektů Nadačního fondu Umění doprovázet je projekt Přístroje a zdravotnické pomůcky.

„Tímto projektem pomáháme hospicům získávat finanční prostředky na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají nejen zlepšit kvalitu života pacientů v jeho závěrečné fázi, ale také velmi usnadňují práci ošetřujícího personálu,“ říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu.

„Jedná se např. o antidekubitní matrace, lineární dávkovače léků, oxygenátory, odsávačky, toaletní vozíky, pojízdná polohovací křesla či výše uvedená automatická polohovací lůžka, která velkou měrou pomáhají zajistit lepší komfort těžce nemocného pacienta,“ dodává zakladatelka fondu.

Hospic Anežky České v Červeném Kostelci byl založen v roce 1995 jako první hospic v ČR. „Po tolika letech provozu již došlo ke značnému opotřebení mnoha zdravotnických pomůcek, které jsme postupně nuceni obnovit,“ říká Miroslav Wajsar, ředitel hospice. „V současné době bychom pro naše klienty rádi pořídili sedm nových polohovacích lůžek, kterými budou nahrazena ta dosavadní, již vysloužilá,“ vysvětluje pan ředitel. „Jsme nestátní zdravotnické zařízení a na darech a pomoci jednotlivců či firem jsme existenčně závislí. Za dar NF Umění doprovázet jsme proto velice vděčni, protože i díky této pomoci můžeme obnovu lůžek nakonec uskutečnit,“ dodává.

V České republice zemře ročně téměř 30 tisíc lidí na nádorová onemocnění, z toho cca třitisíce jich umírá v hospicích. V ČR dnes funguje celkem 15 lůžkových hospiců, které však zcela nemohou pokrýt skutečnou potřebu hospicové péče u nás. Hospic Anežky České v průběhu svého fungování poskytl své služby již šesti tisícům nevyléčitelně nemocných pacientů (většinou s onkologickým onemocněním) a jejich rodinám. (ew)