Začátek konce odstartoval letos v březnu, kdy se ke studiu do prvního ročníku přihlásilo pouze sedm zájemců.

„Provoz školy bude definitivně zastaven k 30. červnu. Důvodem je nedostatek žáků. V takovém případě není možné provoz ufinancovat. Po uzávěrce přihlášek na školu bylo přihlášeno pouze sedm dětí. Na základě toho jsme rozhodli, že se v letošním roce nebudou otevírat první ročníky," uvedl jednatel zřizovatele školy SČMSD Praha Ludvík Vomáčka.

Tuto skutečnost prý sdělil jednatel obratem ředitelce školy Štěpánce Thérové. „Snažili jsme se řešit, jak to bude s jejím udržením dále. Zároveň začala jednání s vedením městského úřadu v Hronově, který je majitelem budovy, aby nám byl na přechodnou dobu snížen, popřípadě odpuštěn nájem. V tom případě bychom byli schopni školu udržet při životě. Naše žádost byla ale zamítnuta, jelikož zastupitelstvo naši situaci nepochopilo," tvrdí Vomáčka.

Před nedávnem se konalo jednání mezi vedením města, školou a jejím zřizovatelem. „Tam bylo oznámeno, že za těchto podmínek není možné provoz školy zajistit, a proto bude 30. června uzavřena. Z jednání jsem ale neměl dobrý pocit… ," dodal Ludvík Vomáčka.

Jaký bude další osud školy, to není prozatím známo. Stávající žáci musí přejít na jinou školu a do prvních ročníků nebudou už žádní žáci přijímáni. Nejkritičtější situace nastane s uzavřením školní kuchyně, která zajišťovala stravu pro děti ze základní školy.

„Náš požadavek je co nejrychlejší předání budovy, zejména kuchyně a jídelny. Chceme také vědět, jaké vybavení nám je zřizovatel ochoten přenechat, nabídnout k odprodeji a nebo zda si odveze všechno," řekl místostarosta Josef Thér. Jsou pouze dva měsíce prázdnin na to, aby město alespoň provizorně uvedlo kuchyň do chodu a mohlo se začít vařit.

„Hotelová škola zajišťovala stravování pro dvě stě padesát děti ze základní školy a ty by zůstaly bez jídla. Provoz jídelny si pod sebe zřejmě převezme základní škola a od 1. září se musí začít vařit. Zprovoznění kuchyně bude prozatímní a rekonstrukce se udělá až v příštím roce," uvedl Thér.

Škola má skončit v insolvenci

Nejdůležitější jednání se konalo minulý pátek, kdy jednal zřizovatel školy SČMSD a vedení školy za účasti právníků o jejím dalším osudu. Bylo dohodnuto, že 18. července 2014 bude vyhlášeno insolvenční řízení.

Do nezáviděni hodné situace se dostali všichni zaměstnanci školy a její studenti. Žijí v nejistotě, co s nimi bude. Celková komunikace ze strany vedení je prý na bodu mrazu. Nutná komunikace je vedena pouze elektronickou poštou. V pátek ještě nikdo nevěděl nic oficiálního.

Pedagogové nyní žijí ve strachu a nejistotě. „Od vedení školy jsme se doposud (do pátku, pozn. redakce) nic konkrétního nedozvěděli. Stále nám je sdělováno, že nic neví. Už se bojíme i něco říci, protože jednání začíná být arogantní až agresivní a výhružné. Je to příšerná situace. Dodnes oficiálně nevíme, co je zamýšleno s námi. To, že má být škola uzavřena jsme se dozvěděli prvně pouze z hronovského zpravodaje. Mísí se spekulace, nejistota a dohady. Bylo nám ředitelkou řečeno, že v případě zrušení školy nedostaneme červnovou výplatu a ani odstupné, protože nejsou peníze. Proč dospěla škola ke krachu, o tom lze jen spekulovat. Nedostatek dětí je jen výmluva, spíš to připomíná jeden velký tunel a nezvládnutí vedoucí funkce," soudí shodně Deníkem oslovení pedagogové, kteří se z obavy pomsty bojí být jednotlivě jmenováni.

Pedagogové stále žijí v nejistotě

Podle jednoho z pedagogů vládne na škole sprosté jednání. „Nic oficiálního nebylo řečeno ani dětem, které žijí v nejistotě dokončení vzdělání. Ve chvíli, kdy se začaly šířit informace o možném uzavření školy, tak se převážná většina studentů začala zajímat o možném přestupu na jinou školu. Pokud by vedení školy mělo alespoň nějaké svědomí a trochu slušného chování, tak nebyl problém celou situaci říci studentům včas a pokusit se obvolat okolní školy a nabídnout jim možnost, kde je přijmou," uvedl jeden z učitelů.

Další z možností bylo podle něj udržení školy při životě ještě alespoň o jeden školní rok a nechat odmaturovat současné studenty třetího ročníku. Ti se totiž nyní ocitli v nezáviděníhodné situaci. „Že škola spěje ke krachu a bude se zřejmě zavírat, není asi nic nového a ředitelka školy o tom musela vědět minimálně půl roku dopředu," dodal rozhořčeně.

Ředitelka instrukce má, ale nejedná

Co se děje na škole a jaká tam je informovanost, to prý zřizovatel neví, protože tam není. „Školu vede Štěpánka Thérová a ta má minimálně od začátku června jasné instrukce, jak postupovat. Jasně bylo stanoveno, že má všem zaměstnancům sdělit situaci a předložit jim návrh na ukončení pracovního poměru. Se všemi studenty mělo být také jednáno a měli dostat smlouvu o ukončení studia na základě toho, že se škola zavírá. Pokud tomu tak není a informace i jednání je nedostatečné, tak to je její velké profesní selhání," uvedl rozhořčeně Ludvík Vomáčka.

Starostka Hana Nedvědová nedokáže říci, co situace bude znamenat pro město. „Pro nás je prvořadá priorita, abychom měli kde stravovat děti. Po jednání s jednatelem Ludvíkem Vomáčkou je pozitivní to, že jsme se dohodli na zapůjčení internátu po dobu konání Jiráskova Hronova. To, že škola končí, je naprosto definitivní. To je jasná informace, kde už je zbytečné něco mlžit a rozhodnutí zpochybňovat. Při posledním jednání Ludvík Vomáčka řekl, že se potvrdilo, že škola a její vedení nefunguje, jak by měla a podle jeho představ," uvedla starostka Hana Nedvědová a potvrdila tím informace o konci školy.

Podle starostky poslední návrh ze strany školy o snížení nebo odpuštění nájmu, aby se škola zachránila, už nemělo žádný smysl. „Nezachránila by to ani výměna vedení. V situaci, v jaké nyní škola je, to znamená, že nemá žáky a nebyl udělán, podle mých informací, kvalitní nábor, to je selhání, které vše završilo. Dříve byla tato škola jediná v kraji. Dnes už má velkou konkurenci a jsou slabé ročníky, proto je v takovéto situaci potřebné mít silný management, který se s tím vyrovná. To tu bohužel není. Problém nastal ve chvíli, kdy se asi před dvěma lety začala šířit fáma, že se bude škola zavírat a nikdo s tím nic nedělal. Rodiče tak měli obavu dávat děti studovat do nejistoty," soudí starostka.

Dodala, že na škole pracovně strávila spoustu let a je to prý její srdeční záležitost. Současnou ředitelku Štěpánku Thérovou označila za hrobařku školy.

Ředitelka školy Štěpánka Thérová byla Deníkem oslovena k vyjádření a zhodnocení dané situace. Nejprve celou záležitost odmítla komentovat. Před páteční schůzkou se odvolávala, že nemůže nic komentovat a že nic neví. Po rozhodující páteční schůzce sdělila, že už redaktor stejně vše ví. Další její komentář k situaci jsme nezískali.

Ludvík Vomáčka uvedl, že už při prvním jednání v květnu mezi vedením školy, zřizovatelem a městem mu připadalo, že „tam převládá oboustranná osobní zášť mezi ředitelkou školy a vedením města, a to není v takovémto případě to nejvhodnější."

Situaci budeme nadále sledovat.